Ledende overlæge til Operationsområde Syd med særligt ansvar for Forberedelse og Opvågning, under Anæstesiologisk Intensiv Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Ansøgningsfrist: 01/08/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En spændende nyoprettet stilling til dig, der har interesse for ledelse og som har mod på og lyst til at være med til at skabe noget nyt sammen med et dedikeret ledelsesteam og engagerede medarbejdere.

Vi søger en ledende overlæge til at indgå i funktionsledelsen på Forberedelse og Opvågning og tillige indgå i funktionsledelsen i det relativt nyetablerede Operationsområde Syd i Svendborg.

Funktionsledelsen for Operationsområde Syd, som refererer til Afdelingsledelsen, består aktuelt af 1 ledende overlæge samt 4 oversygeplejersker med personaleansvar for henholdsvis 45 anæstesisygeplejersker, 70 operationssygeplejersker samt 25 opvågningssygeplejersker.

Der pågår aktuelt en udvidelse af området med etableringen af 2 nye moderne operationsstuer samt ekstra opvågningsfaciliteter – og vi ønsker med etableringen af endnu en ledende overlægestilling i området at styrke de lægefaglige ledelseskompetencer og samarbejdet i afsnitsledelsen.

 

Dit job

 • Indgå som den ene af 2 ledende overlæger i funktionsledelsen på Operationsområde Syd.
 • Indgå i et ledelsesmakkerskab med oversygeplejersken i Forberedelse og Opvågning, som er en ligeværdig del af ledelsesgruppen i Opertionsområde Syd.
 • Sikre et højt fagligt niveau og sikkerhed i patientbehandlingen og implementere afdelingens kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed i Forberedelse og Opvågning.
 • Strategisk ledelse og driftsledelse af såvel Forberedelse og Opvågning og Operationsområde Syd.
 • Personaleledelse af et relevant segment af lægerne tilknyttet Operationsområde Syd herunder fagligt ansvarlige speciallæger tilknyttet OP Syd.
 • Understøtte og facilitere lægefaglige udviklings- og forskningsporjekter i afdelingen.
 • Fungere som sparringspartner og støtte for de fagligt ansvarlige speciallæger i operationsområdet i forbindelse med implementering af udviklingstiltag.
 • Afprøve, udvikle og implementere de nye arbejdsgange i forhold til samarbejdet på operationsområdet på det nye OUH.
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø.
 • Være kulturbærer i et afsnit med mange interessenter.

 

Vi tilbyder

 • Et job med mulighed for at udfolde evner inden for strategisk ledelse og koordination – se Funktionsbeskrivelse for ledende ovelæge
 • Et job hvor ikke alt er givet på forhånd. Der vil være store muligheder for at sætte sit præg på det nye afsnit – i tæt samarbejde med den anden lægelige funktionsleder i området.
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt.
 • Et job med store muligheder for at være med til at skabe fremtiden i Svendborg Specialsygehus.
 • Et godt arbejdsmiljø, gode kolleger og fleksibel arbejdsplanlægning.
 • Lydhør og udviklingsorienteret afdelingsledelse.
 • Gode muligheder for fortsat personlig og faglig udvikling, herunder efteruddannelse.

 

Personlige egenskaber

 • Du er ambitiøs på patientens vegne og kan samarbejde såvel mono- som tværfagligt, og dermed bidrage til at skabe gode patientforløb.
 • Du er en person, som ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du engagerer dig, har visioner og er motiveret for at bidrage både menneskeligt og fagligt til en velfungerende afdeling.
 • Du har gode kommunikationsevner.

 

Dine kompetencer

 • Dansk autorisation som speciallæge i Anæstesiologi.
 • Bred og relevant faglig viden og erfaring
 • Ledelseserfaring og -uddannelse er ønskelig.

 

Om afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V. er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og i mindre grad Nyborg.
Afdelingen har ansvaret for operationsområdet (Operationsområde Syd), det perioperative område (Forberedelse- og Opvågning (FOPA)), Intensiv samt Den Sydfynske Akutlægebil.

Operationsområde Syd dækker aktuelt over to fysiske lokaliteter:

 • Bedøvelse og Operation 3 (3. sal) med 9 operationsstuer til indlagte / sammedagskirurgiske elektive og akutte patienter og aktuelt 4 kirurgiske specialer (kirurgi, urologi, ortopædkirurgi og gynækologi / obstetrik).
 • Bedøvelse og Operation 2 (2. sal) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer (urologi, ortopædkirurgi, otologi og gynækologi).

I afsnittene for Forberedelse- og Opvågning (FOPA) observerer, plejer og behandler vi børn og voksne og dækker over tre fysiske lokaliteter.

Forberedelse og Opvågning 3 (3. sal) med snart 12 opvågningspladser.

Forberedelse og Opvågning 2 (2. sal) med 10 opvågningspladser.

COPA (3. sal) med 6 opvågningspladser, døgnåbent afsnit.

Hos os møder de elektive operationspatienter ind til forberedelse forud for operation og kommer til observation efter endt operation og hjemsendes. De patienter der skal indlægges efter komplekse operationsforløb observeres i den del af FOPA, der har døgnåbent. Her har de akutte patienter også deres opvågningsforløb. Vi har et tæt samarbejde med de kirurgiske specialer, og sygeplejerskerne fra specialerne har også dagligt fremmøde i afsnittet.

Vi har et tæt samarbejde med vore kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb og har en løbende dialog om tilpasning og optimering.

Intensivafsnittet i Svendborg er en niveau II afdeling med 6 intensive behandlingspladser samt 2 behandlingspladser dedikeret til den regionale funktion for intensiv neuro-rehabilitering.

Den sydfynske akutlægebil er ligeledes funderet i afdelingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og den faglige organisation indgåede overenskomst.

Hovedtjenestestedet er Svendborg Sygehus, dagtjenester på matriklen i Nyborg må påregnes.

Tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale.

 

Ansøgningen

Ansøgningen inkl. CV bedes udformet under hensyntagen til, at der ved eventuel overlægeansættelse skal ske en lægefaglig bedømmelse i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer ud fra de 7 lægeroller/-kompetencer: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og professionel – se:  Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger

Stillingen søges online på nettet.

Ansøgningsfrist: torsdag 1. august 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

Cheflæge Henrik Stougaard

Telefon: 30 55 87 39

Email: Henrik.Stougaard@rsyd.dk

og/eller

Ledende overlæge Mads Holten

Telefon: 23 10 98 01

Email: Mads.Kristian.Holten@rsyd.dk