Ledende overlæge til operationsgangen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Bedøvelse og Intensiv Afdelingen

Ansøgningsfrist: 16/10/2022 Sydvestjysk Sygehus

Vil du være med til at præge udviklingen på tværs af den centrale operationsgang på Sydvestjysk Sygehus?

Vi søger en ledende overlæge med lyst til ledelse, samarbejde på tværs, uddannelse og forbedringsarbejde. Den daglige ledelse af operationsgangen varetages i samarbejde med oversygeplejerskerne for hhv. Operation og Anæstesi.

Ser du dig selv som en del af et speciallægeteam bestående af positive, fremsynede, engagerede, aktive og humørfyldte kolleger, og du skal søge stillingen hos os med start 01. december eller efter aftale.

Afdeling for Bedøvelse og Intensiv ønsker fortsat et stærkt lægefagligt fællesskab under hensyntagen til den enkeltes interesser og ønsker. Med fokus på vigtigheden af relationer imellem medarbejderne der skaber en forståelse for helheden og et godt arbejdsmiljø, lægges der vægt på at ansøgerne er personer med ønske om at deltage i et aktivt fællesskab.

Du vil indgå i afdelingens vagtlag bestående af 3 læger med tilstedeværelse pr. vagt. Der må påregnes gennemsnitligt ca. 8 tilstedeværelsesvagter per normperiode (8 uger). Stillingen omfatter deltagelse i alle aspekter af anæstesi på generalist niveau

Den centrale operationsgang

Som ledende overlæge på operationsgangen tager du del i den daglige tværgående ledelse og koordinering af operationsgangen, både selvstændigt og i samarbejde med afsnittets to oversygeplejersker. Der er et tæt samarbejde med Planlagt Kirurgi, Opvågning, Intensiv og Central Booking som ligeledes er organiseret under Bedøvelse og Intensiv.

Uddannelse vægtes højt, hvorfor den daglige drift i stort omfang også tilpasses på daglig basis i henhold til de uddannelsesmæssige behov.

Det fag-faglige ansvar varetages af anæstesiologiske overlæger inden for ortopædkirurgi, kirurgi, øre-næse hals, pædiatri, urologi og plastikkirurgi.

Bedøvelse og Intensiv består desuden af:

 • Anæstesi afsnit (Esbjerg, Grindsted og Brørup). Der udføres samlet ca.17.000 anæstesier årligt. Der ydes anæstesi inden for gynækologi/obstetrik, urologi, øre-næse-hals-, ortopæd-, organ-, kar-, kæbe og plastikkirurgi.
 • Central booking har bookingansvaret i samtlige specialer for elektive operationer på Sydvestjysk Sygehus
 • Intensiv afsnit har 12 pladser. Der indlægges per år er ca. 850 patienter.
 • Planlagt Kirurgi Esbjerg modtager alle central elektive operationspatienter samt varetager dagkirurgi fra specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologisk kirurgi, urologi, mammakirurgi, øre-næse-hals kirurgi samt plastikkirurgi.
 • Planlagt Kirurgi Grindsted varetager elektiv ortopæd- og parenkymkirurgi.
 • Præhospital afsnit har en døgnbemandet lægebil, der dækkes af afdelingens egne læger.
 • Uddannelse vi er normeret til 5 introduktionsstillinger og 4 hoveduddannelsesforløb årligt. Der pågår et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingens uddannelsesansvarlige medarbejdere. Læs gerne vores seneste Inspektorrapport.

Vi forventer at du

 • Har lyst til ledelse
 • Har formel lederuddannelse eller planer om dette.
 • Vægter og ser fordelene ved et tæt samarbejde.
 • Har kendskab/erfaring med forbedringsarbejde og gerne i regi af den syddanske forbedringsmodel
 • Har anden relevant efteruddannelse fx i perioperativ medicin
 • Forskningserfaring/forskningsinteresseret

Vi tilbyder

 • En afdeling med et godt fællesskab og gode kolleger
 • Tillid frem for kontrol
 • En flad ledelsesstruktur
 • Fleksibel vagtplan

Du er velkommen til at kontakte Cheflæge Morten Lund Christiansen på 21513056 ved yderligere spørgsmål til stillingen. Funktionsbeskrivelse for stillingen kan læses her

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen og relevante bilag fremsendes elektronisk. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, ansøgere skal udfylde dette skema (Overlægebedømmelse) og medbringe til evt. samtale.

Ansøgningsfrist: 16.10.22 Ansættelsessamtaler holdes 26.10.22