Ledende overlæge til Øre-Næse- og Halsafdelingen, Vejle, Sygehus Lillebælt Direktionen, Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 24/09/2021 Sygehus Lillebælt

Er du en udviklingsorienteret og faglig velfunderet speciallæge i øre- næse- og halssygdomme, og motiveres du af at kunne sætte dit præg på fremtidens øre- næse- og halsafdelingen på Sygehus Lillebælt?

Vi søger en visionær og helhedsorienteret ledende overlæge, der i tæt samarbejde med oversygeplejersken kan gå forrest i at udvikle og lede en velfungerende afdeling med at sætte Patienten først i en ny og digitaliseret fremtid.

Som ledende overlæge hos os har du fokus på at drive og videreudvikle et stærkt forsknings- og læringsmiljø, hvor uddannelse af kommende speciallæger vægtes højt. Du har øje for og evner at udnytte det digitale potentiale der ligger i afdelingen inden for behandling af øre-, næse- og halssygdomme.

Du har som leder også fokus på at fastholde og udvikle samarbejdet med de andre afdelinger og afdelingsledelser på Sygehus Lillebælt. På det strategiske plan er du en fremsynet og ambitiøs leder, der også retter blikket ud og har fokus på samarbejdet med kommunerne og de praktiserende læger.

Vi mener, at ledelse er vigtigt, og at vores værdier er altafgørende. Du skal igennem dine engagerede medarbejderne og sammen med oversygeplejersken arbejde på at forbedre og udvikle både behandling og patientoplevelserne, så patienterne føler sig trygge og hjulpet med det, som betyder noget for dem.

Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor ledelsesnærhed, patientnær ledelse og værdibaseret ledelse er afgørende dele af ledelsesgrundlaget. Du vil både som medarbejder og leder opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlaget giver særdeles gode betingelser for at sætte Patienten først.

Om afdelingen

Øre- Næse- og Halsafdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, pleje og behandling af patienter med lidelser inden for øre-, næse- og halssygdomme samt patienter med hørenedsættelse.

Afdelingen er normeret til cirka 80 fuldtidsansatte. Afdelingen omfatter en sengeafdeling, et ambulatorium, en operationsafdeling, et sekretariat og en stor høreklinik med funktion på både Vejle og Middelfart sygehus.

Øre- Næse- og Halsafdelingen vægter såvel faglig kvalitet som patient- og medarbejdertilfredshed rigtig højt. Der er derfor stor ledelsesmæssig fokus på samarbejde, faglig udvikling og forbedringer af praksis til gavn for både patienter og personale. Afdelingen ønsker at opbygge et stærkt båden mono- og tværfagligt udviklings- og forskningsmiljø og på den måde bidrage til at være blandt de allerbedste øre-, næse- og halsafdelinger. Ligesom afdelingen stræber efter at være kendt for at yde en ekstraordinær pleje og behandling, hvor servicen er høj.

Læs mere om Øre- Næse- og Halsafdelingen her  

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold
Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
Ansøgningsfristen er den 24. september 2021

Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. Du finder dokumentet her

Der afholdes ansættelsessamtaler den 30. september 2021.

Tiltrædelse: 1. februar 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør, Thomas Larsen, tlf. 6115 6640, oversygeplejerske, Annette Lindholm, tlf.3041 2737 eller mail: annette.lindholm@rsyd.dk eller HR-chef Bente Høyer, tlf. 2383 5756.

Se også www.sygehuslillebaelt.dk

Ønsker du at flytte?
Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.