Ledende overlæge til Øre-næse-Halsafdeling, Sydvestjysk Sygehus. Øre-Næse-Hals afdeling

Ansøgningsfrist: 05/04/2019 Sydvestjysk Sygehus

En aktiv og initiativrig speciallæge i oto-rhino-laryngologi søges til ansættelse som ledende overlæge ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg pr. 1. juli 2019.  

 

Ansøger med bred uddannelse indenfor specialet oto-rhino-laryngologien vil blive foretrukket.  

 

Afdelingen varetager udover undersøgelse og behandling af almindelige øre-næse-halssygdomme, ultralydsundersøgelse af hals, udredning af svimmelhed, stroboskopiske undersøgelser af larynx, FEES undersøgelser af synkefunktionen, CAT-FES bihulekirurgi, benign strumakirurgi samt mellemørekirurgi.  

 

Øre-næse-halsafdelingen er sektioneret i et øre-næse-halskirurgisk og et audiologisk afsnit. Afdelingen modtager uselekterede øre-næse-halspatienter fra praksissektoren og selekterede patienter fra de praktiserende øre-næse-halslæger i Region Syddanmarks sydvestlige del, og optageområdet svarer til det tidligere Ribe Amts patientgrundlag på godt 225.000 indbyggere.  

 

Til afdelingen er der tilknyttet 2 sengepladser og et stort ambulatorium med ca. 23.000 ambulante besøg om året inklusive de audiologiske besøg. Afdelingen varetager i henhold til specialeplanen for Region Syddanmark thyreoideakirurgien i et tæt og formaliseret samarbejde med Endokrinologisk Afdeling.  

 

På afdelingen er der i øjeblikket ansat 4 overlæger og 4 afdelingslæger samt 4 yngre læger under uddannelse.  

 

Afdelingen lægger stor vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og det sidste inspektorbesøg resulterede i meget positiv inspektorrapport. Afdelingen varetager døgnvagt i form af tilkaldevagt fra bolig og yngre læger har speciallæge i beredskabsvagt som ”back up”.  

 

Profil og opgave:

Som ledende overlæge vil du sammen med den ledende oversygeplejerske varetager ledelsesarbejdet og udviklingen af afdelingen. Vi lægger stor vægt på en profil, der evner at styrke egen afdeling fagligt, som arbejder initiativrigt med husets strategi omkring Vi-kulturen og patienten i fokus – også udenfor egen afdeling og i samarbejde med den øvrige afdelingsledelseskreds og direktion, samt de øvrige sygehuse i Region Syddanmark. 

 

Det kræver derfor at den ledende overlæge er dynamisk, samarbejdsorienteret, bidrager til høj kvalitet, faglighed og effektivitet. Synlighed og nærvær er vigtig som grundlag for ledelsesarbejdet, ligesom dialog, engagement og evnen til at motivere og delegere skal være til stede. Du skal kunne lede dine medarbejdere gennem forandringsprocesser og være i stand til at have fokus på både mål og proces. Vi forventer du kan fastholde ledelsesmæssige fokusområder samt evner økonomi- og produktionsstyring. Analytiske kompetencer er nødvendige, så du er i stand til at etablere et godt overblik, se muligheder og lede både i nære og tværfaglige sammenhænge.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår:  

Stillingen som overenskomstansat overlæge aflønnes i henhold til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  

 

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster på tlf. 2491 7142 eller på mail Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk.  

 

Funktionsbeskrivelse for den ledende overlægestillingen kan rekvireres hos samme.  

 

Ansøgning udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer omhandlende de 7 kompetenceområder. 

Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

 

Ansøgningsfrist: 5. April 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. april 2019 og 29. april 2019 i Esbjerg. 

 

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?  

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Vi er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, som du vil indgå i, blandt andet er byggeriet af den nye sengebygning i fuld gang og forventes at stå færdig i 2019/20.  

 

Se mere om Sydvestjysk Sygehus på  www.sydvestjysksygehus.dk  

 

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice. 

Se mere her

https://www.youtube.com