Ledende overlæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktionsansvar for det cerebrovaskulære område samt akut neurologi Neurologisk Afdeling N

Ansøgningsfrist: 26/06/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du speciallæge i neurologi, har du interesse for ledelse og har lederevner, er fagligt bredt og solidt funderet og optaget af at indfri ambitionerne i patientpyramiden på OUH, så er denne stilling lige noget for dig!

Vi søger pr. 1. september 2024 en ledende overlæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktionsansvar for vores cerebrovaskulære område samt akut neurologi.

Det er Neurologisk Afdelings kerneopgave at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende. Dette gør vi gennem excellent patientbehandling, uddannelse og forskning, som tilsammen understøtter vores vision om, at være en førende afdeling inden for neurologi i Danmark.

 

Vores ledelsesteam

Som leder på OUH er du med til at vise vejen i forhold til at sætte patienten først ved at sikre, at medarbejderne er klædt godt på til kerneopgaven. Du indgår i afdelingens tværfaglige ledergruppe som udgøres af afdelingsledelsen, ledende overlæger, oversygeplejersker, overterapeut, overbioanalytiker, sekretariatsleder og projektleder. Her vil du være ansvarlig for de værdier og visioner afdelingen arbejder efter. I ledergruppen vil du få rig mulighed for sparring og lederudvikling.

Neurologisk Afdeling har siden 2021 været i gang med en stor transformationsproces, som skal gøre os klar til det nye OUH. Denne proces – N på vej mod det nye OUH – skal du i høj grad kunne bidrage proaktivt til og sætte dit præg på.

 

Dine arbejdsopgaver

Som ledende overlæge skal du lede efter principperne i OUH’s ledelsesgrundlag og ambitionerne i patientpyramiden og derigennem understøtte OUH’s ambition om at være patientens universitetshospital. Du er proces- og resultatansvarlig inden for dit eget ledelsesområde med et samtidigt medansvar for de tværgående processer og resultater i hele afdelingen og på OUH som helhed. Med det afsæt skal du udfolde dit ledelsesvirke inden for fire ledelsesfelter, hvor du skal:

 • Få det bedste frem i medarbejderne gennem personaleledelse
 • Styrke og sikre den excellente kvalitet, udvikling og innovation gennem faglig ledelse
 • Sikre fremdrift og målopfyldelse gennem driftsledelse
 • Føre Neurologisk Afdeling og OUH ind i fremtiden gennem strategisk ledelse

Stillingen ønskes besat af en ansøger som har et solidt og indgående kendskab til det cerebrovaskulære område. Dine kliniske arbejdsopgaver omfatter stuegang, herunder søndagsstuegang, ambulant funktion samt trombolyse- og EVT-funktion. Derudover deltager du i funktionen som koordinator i den neurologiske del af FAM. Stillingen er forbundet med vagtforpligtigelse.

Neurologisk Afdeling varetager den postgraduate videreuddannelse af læger samt uddannelse af lægestuderende. Der lægges derfor stor vægt på interesse i og erfaring med supervision og anerkendende og udviklende feedback.

 

Vores cerebrovaskulære team

Vores cerebrovaskulære team har ansvaret for patienter som indlægges med stroke på vores sengeafsnit samt patienter med cerebrovaskulære sygdomme der følges i vores ambulatorium. Teamet omfatter fem speciallæger samt plejepersonale, terapeuter, logopæder, psykologer og lægesekretærer. Sengeafsnittet modtager akutte patienter med tegn på stroke til udredning og behandling. I ambulatoriet – der omfatter en TIA-klinik – foretager vi sammedagsudredning og behandling samt opfølgning af patienter efter EVT, dissektion og PFO. Vores duplexfunktion er under udbygning.

Vores cerebrovaskulære team varetager sammen med afdelingens øvrige speciallæger trombolyse- og EVT-funktion. Som led i vores forskningsstrategi inden for apopleksi har vi tilknyttet to professorer til teamet: En professor i klinisk neurologi, som leder den cerebrovaskulære forskning i afdelingen, samt en professor med ekspertise i dyremodeller og translationel forskning. Til teamet hører også Ph.d.-studerende.

 

Vores afdeling

Neurologisk Afdeling varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt af patienter fra hele Region Syddanmark på en lang række højt specialiserede områder. Afdelingen dækker samtlige subspecialer inden for det neurologiske område. Neurologisk Afdeling er beliggende på to matrikler, henholdsvis i Odense og i Svendborg.

Neurologisk Afdeling har syv professorer i klinisk neurologi, i alt 24 overlæger og 13 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling ca. 340 medarbejdere.

Afdelingen har et sengeafsnit i Odense med 14 cerebrovaskulære senge og 11 senge for almen neurologi. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 32 senge samt to semineurointensive senge beliggende på Intensivt Afdeling. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams indenfor samtlige subspecialer. Akutte neurologiske patienter vurderes i den neurologiske del af Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Odense.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IOM) samt testning af det autonome nervesystem.

Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af syv professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden.

Neurologisk Afdeling indgår i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM), SDU.

 

Vores forventninger og dine kvalifikationer

 • Du er speciallæge i neurologi med dokumenteret erfaring indenfor de cerebrovaskulære sygdomme
 • Du har interesse for ledelse, ønsker løbende at dygtiggøre dig som leder og bidrager proaktivt i ledelsesteamet
 • Du har et højt fagligt niveau og indgående kendskab til afsnittets kliniske opgaver
 • Du formår at sætte medarbejdernes evner og udvikling i spil
 • Du kan og vil det inkluderende og tværfaglige samarbejde både i og uden for afdelingen
 • Du arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende
 • Du har stærke kommunikative og pædagogiske evner
 • Du vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt
 • Du bidrager proaktivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og sikrer god trivsel i afsnittet
 • Du sikrer en vedvarende kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser
 • Du har en forståelse af Neurologisk Afdelings kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen

 

Det nye OUH

I 2025 står Danmarks største nybyggede universitetshospital færdigt. Det nye OUH bygges i forlængelse af Syddansk Universitet og vil udgøre et kraftfuldt center for behandling, forskning og uddannelse i absolut topklasse. Neurologisk Afdeling N er langt i forberedelsesarbejdet frem mod det nye OUH. Vi har en fast strategi – N på vej mod det nye OUH – der løbende omsætter vores forberedelser til konkrete ændringer i den kliniske hverdag til gavn for patienten.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen disponeres konkret i forhold til de syv lægeroller. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse. Den faglige bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for de syv lægeroller.

Funktions- og stillingsbeskrivelse fremsendes på anmodning.

 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 68, mail: michael.oettinger@rsyd.dk

 

Ansøgningsfrist

Onsdag den 26. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 27.