Ledende overlæge til FAM sektionen i Radiologisk Afdeling OUH Radiologisk Afdeling, Odense

Ansøgningsfrist: 22/10/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en ledende overlæge til vores radiologiske sektion i FAM med ansættelsesstart pr. 1.11.23 eller efter aftale. Der er tale om en nyoprettet stilling for at styrke varetagelsen af den akutte radiologi.

Stillingen indeholder både ledelse og klinisk arbejde. Ud over den ledelsesmæssige funktion i sektionen skal du indgå i sektionens lægeteam, der varetager undersøgelser og procedurer inden for subspecialet.

Ledelsesopgaverne varetages som ”kliniknær funktionsledelse” i tæt samarbejde/makkerpar med overradiografen samt i samarbejde med afdelingens lederteam i øvrigt. Du vil være med til at føre sektionen med på det nye OUH.
 

Afdelingen

Radiologisk Afdeling er inddelt i følgende subspecialer:

 • Akut radiologi/FAM
 • muskuloskeletal radiologi/pædiatrisk radiologi
 • abdominalradiologi inkl. ultralyd
 • onkoradiologi
 • angio/thoraxradiologi
 • neuroradiologi
 • mammaradiologi. ​

Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager ca. 370.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger.
 

Vision og værdier

Vores vision er at levere diagnostiske undersøgelser og innovative radiologiske procedurer på højeste niveau til gavn for patienterne.

 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i faglighed
 • Rum til fornyelse og begejstring
   

Sektionen

Akut radiologi/radiologi i FAM sektionen varetager en lang række opgaver inden for subspecialet, radiologisk udredning af patienter med akutte medicinske og kirurgiske tilstande samt traumatologi.

Vi anvender hele paletten af radiologiske undersøgelser med såvel konventionel røntgen, MR og CT.  Vi laver også en del UL og basale UL-vejledte procedurer.

Sektionen dækker FAM vagten 24-7 i et vagt-setup med speciallæger og HU-læger. ​

Frem mod det nye OUH styrkes vagtfunktionen med flere speciallæger i vagt.
 

Arbejdsområder

 • Tæt samarbejde med overradiografen og den øvrige funktionsledergruppe samt afdelingsledelsen
 • Varetage den daglige drift, herunder sikre og styrke samarbejdsrelationer
 • Afholde MUS med afsnittets speciallæger
 • Indgå i radiologteamet med varetagelse af subspecialets undersøgelser og deltage i de specialiserede undersøgelser/procedurer.
 • Indgår i vagtarbejdet.
   

Dine øvrige opgaver bliver

 • At deltage i undervisning af yngre læger
 • At bidrage til et godt tværfagligt samarbejde
 • At få det bedste frem i medarbejderne
   

Vi forventer, at du

 • Er uddannet speciallæge i radiologi og kan leve op til de syv kompetencekrav for speciallæger
 • Har interesse for og gerne erfaring med ledelse
 • Har erfaring, viden og interesse inden for specialområdet, herunder særlige kompetencer inden for radiologisk udredning af den akutte patient.
 • Er åben for nye tiltag og gerne være interesseret i forskningsaktivitet
 • Har og vægter gode samarbejdsevner
   

Vi tilbyder

 • Et job på et universitetshospital, hvor de fleste højt specialiserede funktioner er repræsenteret med rig mulighed for at udvikle sig, ikke mindst fagligt.
 • God mulighed for at dygtiggøre sig i subspecialet.
 • Har du forskererfaring og et ønske om fortsat at arbejde med forskning er dette en mulighed
 • En struktureret oplæringsplan og fokus på videreuddannelse
 • En afdeling med en uformel omgangstone
 • En afdeling med fokus på arbejdsmiljøet og hvor arbejde efter Region Syddanmarks forbedringsmodel er en fast del af vores hverdag
 • En afdeling, der vægter sociale arrangementer såsom sommerfest og julefrokost samt deltagelse i motionsarrangementer f.eks. DHL-stafet.
   

Vil du høre mere om jobbet

Er du velkommen til at kontakte cheflæge Ib Erik Jensen, telefon 2024 2701 eller mail til ib.erik.jensen@rsyd.dk

Ansøgningsfrist 22.10.2023

Vi forventer at afholde samtaler den 27.10.23.