Ledende overlæge til en af Danmarks største kræftafdelinger på vej til Nyt OUH Direktionen

Ansøgningsfrist: 09/08/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Onkologisk Afdeling, OUH – Odense Universitetshospital

Da vores ledende overlæge gennem mange år er blevet direktør på et andet af regionens hospitaler, søger vi hans efterfølger.

Vi ønsker en dynamisk og visionær ledende overlæge, som kan stå i spidsen for en yderst velfungerende og attraktiv afdeling

Nyt OUH – Patienternes Universitetshospital 

Den nye ledende overlæge, kommer til at stå i spidsen for at udvikle og flytte afdelingens funktioner til Nyt OUH. Region Syddanmark er i fuld gang med at bygge Nyt OUH, og i 2023 flytter det nuværende OUH til de nye omgivelser. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og allerede nu afprøver vi nye arbejdsgange og tænker i forandrede organisationsstrukturer. Flytningen medfører i det hele taget nye muligheder på mange planer, da vi i 2023 samtidig flytter sammen med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitet i en helt ny bydel baseret på vidensdeling.

Opgaven

Du bliver som ledende overlæge en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af afdelingens faglighed, uddannelse og forskning og du kommer til at stå i spidsen for en stor afdeling, hvor opgaverne løses af 450veluddannede og dygtige medarbejdere, og hvor årsbudgettet er på ca. 490 mio. kr.

Den ledende overlæge og oversygeplejersken skal sammen fungere som et stærkt og effektivt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internt og eksternt. Forskningslederen i afdelingen indgår i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen.

Opgaverne for den ledende overlæge er herudover at:

 • Udvikle og flytte afdelingens funktioner frem mod Nyt OUH
 • Sikre at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder
 • Sikre høj kvalitet i patientudredning og -behandling med fokus på den patientoplevede kvalitet
 • Koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse, herunder at tværfagligt samarbejde foregår fagligt kompetent og fleksibelt
 • Sikre optimale og sammenhængende patientforløb på tværs af OUH
 • Sikre en velfunderet styring af ressourcer og aktiviteter
 • I samarbejde med forskningslederen sikre innovativ klinisk og patientnær klinisk forskning af høj kvalitet udført af alle personalegrupper
 • Sikre fokus på uddannelse og vidensdeling på alle niveauer
 • Fastholde et sundt og motiverende arbejdsmiljø, og en god og involverende kommunikation mellem alle medarbejdere

Om afdelingen

På Onkologisk Afdeling R behandler vi patienter med forskellige kræftsygdomme, og vi modtager patienter fra hele Region Syddanmark. For nogle kræftsygdomme, der kræver højt specialiseret behandling, modtager vi desuden patienter fra de øvrige regioner og i enkelte tilfælde fra hele Danmark. 

Afdelingen er yderst forskningsaktiv og har i den sammenhæng et eliteforskningscenter AgeCare, Klinik for Præcisionsmedicin og som et af få steder i verden en MR accelerator. Der forskes indenfor såvel nye behandlingsformer som præcisionsmedicin, patient- og pårørende inddragelse som nye behandlingsmodaliteter på bl.a. MR acceleratoren. Derudover har afdelingen et tæt samarbejde med Protoncenteret i Århus omkring patientbehandling.  Der er forskere indenfor forskellige faggrupper herunder læger, fysikere og sygeplejersker.

Afdeling R rummer 1 sengeafsnit med 31 senge incl. en akutmodtagelse, to ambulatorier, en strålebehandling og en palliativ enhed bestående af Palliativt team og palliativt sengeafsnit med 11 senge.

Afdelingen er opdelt i 6 diagnosespecifikke teams, der fungerer på tværs af afsnit.

Vi er kendetegnet ved et stort fagligt engagement og fokus på patienternes behov. Vi er kendt for vores velfungerende brugerråd, hvor patienter og pårørende blandt andet bidrager med ideer til nye tiltag.

Læs mere om afdelingen i den uddybende stillingsbeskrivelse,

Ansøgning, ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår

Der er følgende krav til ansøgningens udformning:

 • Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af visioner og mål for ledelsesarbejdet og afdelingens fremtid i den første 4-års funktionsperiode.
 • Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 lægelige kompetencer” sammen med yderligere motivation for ansøgning.
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efteruddannelse.

Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 9. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Odense den 19. august 2020 og den 25. august 2020 for hhv. første og anden samtalerunde.

Der forventes, at ansøger deltager i en personlighedstest, og efter aftale med ansøgeren indhentes der referencer.

Ansættelse sker efter overenskomst med FAS og ifølge Aftale vedrørende lægelige chefer.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægelig direktør Kim Brixen, tlf. 5120 9787 eller oversygeplejerske Merete Bech Poulsen, tlf. 2964 7232.