Ledende overlæge til Børn- og Ungeafdelingen på Esbjerg Sygehus Børn- og Ungeafdelingen

Ansøgningsfrist: 01/03/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Har du faglige visioner for det pædiatriske område og kan du kæde dem sammen med den kliniske hverdag? Kan du lede en afdeling tværfagligt og motivere dine kollegaer til forandring sammen med den øvrige ledelse?

Så er det måske dig vi søger som ledende overlæge pr. 1. april 2024!

Kort om stillingen
Vores ønske er at styrke vores akutte tilbud og indlæggelsesforløb. Som ledende overlæge skal du sammen med en velfungerende ledergruppe derfor bidrage til løbende udvikling af vores patientforløb og af afdelingen generelt. Du vil desuden få ansvar for planlægning og afvikling af simulationstræning i afdelingen.

Stillingen består af både klinisk arbejde samt driftsledelse og faglig ledelse. Fordelingen er med cirka 20% administrationstid og cirka 80% klinisk arbejde. Stillingen er ligeledes med vagtforpligtigelse.

Afdelingen
Børn- og Ungeafdelingen er en del af Esbjerg og Grindsted Sygehus og har et tæt samarbejde med sygehusets øvrige kliniske afdelinger. Afdelingen har et optageområde på cirka 225.000 borgere og består af et modtageafsnit, et sengeafsnit med 15 pladser til pædiatriske og kirurgiske børn (0-17 år), et neonatal afsnit med regionsfunktion (fra GA 28+0) med cirka 13 pladser, et daghospitalstilbud samt et ambulatorium.

 • Ambulante kontakter: cirka 20.000 årligt og heraf cirka 12.000 fremmøder
 • Indlæggelser: cirka 4.000 årligt på Børn- og Ungesygdomme og cirka 600 årligt på neonatalafsnittet
 • Fødsler: cirka 1.800 årligt

Profil
Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i pædiatri med anerkendt fagområdeuddannelse eller subspecialisering
 • Er en holdspiller, der kan lide at indgå i faglige fællesskaber og samarbejde tværfagligt
 • Bidrager til et positivt læringsmiljø ved at skabe trygge rammer, hvor kolleger kan udvikle sig
 • Er inkluderende og har respekt for alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning
 • Kan motivere kolleger med ord og handling
 • Er ansvarsbevidst og følger opgaver til dørs

Vi kan tilbyde

 • Et spændende og meningsfuldt job med eget ansvarsområde 
 • En velfungerende afdeling med et godt arbejdsmiljø samt dygtige og erfarne kolleger
 • Gode udviklingsmuligheder – både ledelsesmæssigt og lægefagligt
 • At blive en del af en ambitiøs ledergruppe i en afdeling med en flad struktur

Ansættelsesvilkår og øvrige oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jens Jakob Herrche Petersen på telefonnummer 40447362 eller e-mail: jens.jakob.herrche.petersen@rsyd.dk

Ansøgningen udfærdiges i henhold til de 7 lægeroller. Er du ikke tidligere overlægebedømt eller ikke overlægebedømt i Region Syddanmark, så skal du udfylde dette skema og medsende dette til din ansøgning og CV.

Sygehuset
Esbjerg Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.