Ledende overlæge til “Arytmi-området” i Hjertemedicinsk Afdeling B Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Ansøgningsfrist: 22/02/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du invasiv arytmolog med lederevner og ledererfaring, har vi stillingen til dig.  

Vi søger en inddragende og beslutningsdygtig ledende overlæge, som vil være med til at præge og udvikle såvel det invasive som det non-invasive arytmi-område og føre det godt ud på det nye OUH.

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH, hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og udvalgte patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens, Kerteminde og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med to sengeafsnit, et Kardiologisk Laboratorium med tilhørende Hjertemedicinsk Daghospital i relation hertil samt et ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion. Derudover modtager afdelingen akutte patienter i Hjertezonen i FAM.

Vi er en stor afdeling, som fortsat er i vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udviklingen af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og gennem fælles beslutningstagen inddrager vi vores patienter og deres pårørende. Arbejdsmiljø og ledelse er vigtige faktorer, når vi skal nå vores mål med høj faglighed og gode udviklingsmuligheder, og vi prioriterer også disse områder højt i hverdagen.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb. Vi har meget høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende speciallæger.

Om opgaven

Den ledende overlæges opgaver er, at:

 • Få det bedste frem i medarbejderne via personaleledelse af speciallægerne i arytmi-teamet  
 • Sikre den gode, høje kvalitet via faglig ledelse af patientforløbene inden for arytmi-området 
 • Sikre fremdrift og målopfyldelse via driftsledelse af Kardiologisk Laboratorium med tilhørende specialfunktioner og Hjertemedicinsk Daghospital
 • Føre afdelingen og hospitalet ind i fremtiden via strategisk ledelse med særligt fokus inden for ovenfor nævnte områder

Organisatorisk placering 

 • Indgår i ledelsesmakkerskab med ledende overlæge for ”Iskæmi” og oversygeplejerske i Kardiologisk Laboratorium
 • Indgår i afdelingens tværfaglige og lægefaglige ledergruppe  
 • Referer til afdelingens cheflæge

Kvalifikationer 

Du skal være speciallæge i kardiologi med ekspertområde inden for invasiv arytmi/arytmi og have dokumenteret akademisk erfaring. Du skal have ledelseserfaring og lederevner. 

Direktionen og afdelingsledelserne på OUH har identificeret fire karakteristika, som vi mener, man skal besidde, hvis man skal være leder hos os.

 • Du skal kende vores fælles ramme og kunne lede inden for den og udforske nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur
 • Du er bevidst om din ledelsesret og –pligt
 • Du søger selvindsigt og vil gerne udvikling
 • Du er empatisk og samarbejdssøgende – du lytter til og inddrager andres synspunkter

Ansøgning, løn- og ansættelsesvilkår

Ansøgningen skal – i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens tidligere vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger – udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan findes her.

Overlægebedømmelse vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller. Du skal udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Findes her: Lægefaglig bedømmelse af overlæger (regionsyddanmark.dk)     

Ansøgningsfrist 

22. februar 2024

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter “aftale for lægelige chefer mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger”. Stillingen er med vagt i afdelingens arytmi-vagtlag.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til:

Cheflæge Mette Worsøe
Tlf. 2342 7185
E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk