Ledende overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse søger en ledende overlæge med evnerne, lysten og modet til at sætte retningen for regionens største anæstesiologiske afdeling.

Dette job er udløbet

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har en klar vision om, at patientens behov er vores fælles opgave.

Vi har store ambitioner for den samlede Anæstesiologiske Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Vi vil, gennem et velfungerende tværfagligt samarbejde, sikre at vores patienter får regionens bedste behandling. Dette kræver en solid og dyb faglighed, som skal understøttes af gode muligheder for uddannelse, læring og vidensdeling. Vi vil have et arbejdsmiljø, der fordrer sammenhold og samarbejde og ikke mindst et motiverende og meningsfuldt arbejdsliv.

Derfor har vi brug for en modig, ambitiøs og kompetent ledende overlæge, der skal hjælpe med at virkeliggøre disse ambitioner. En ledende overlæge der fagligt løfter vores afdeling og skaber det fundament, som vi skal bygge vores ambitioner på. Sammen med den ledende oversygeplejerske og afdelingens lederteam skal du kunne forene rammerne og retningen for afdelingen med fokus på faglig og personlig udvikling i medarbejdergrupperne. Ledelsen skal have et skarpt blik på, at Anæstesiologisk Afdeling fortsat er en afdeling med fokus på kerneopgaven – Det gode patientforløb, og er et godt sted at være.

De første års højtprioriterede fokusområder

  • Sikre en vellykket fusion af afdelingerne
  • Sikre fælles fokus og retning for den faglige udvikling
  • Sikre afdelingens forskningsprofil og markere sig forskningsmæssigt
  • Sikre en markant profil indenfor klinisk faglig udvikling
  • Sikre et stabilt arbejdsmiljø med henblik på fastholdelse og rekruttering

Vores nye ledende overlæge

Du er speciallæge i anæstesi, er engageret og hviler i din lederrolle. I din ledelse har du stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen. Du er anerkendende og empatisk, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper.

Vi forventer, at din ledelse er inddragende i forhold til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.

Det er vigtigt, at du har tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation, samtidig med en god organisatorisk forståelse, og evnen til at se tingene i et helikopterperspektiv.

Relevant ledelseserfaring og uddannelse vil blive prioriteret, men hvis du ikke allerede har en relevant lederuddannelse, er vi indstillet på at tilbyde dig en, for eksempel en Master i Ledelse. Der vil fra Sygehusledelsens side være fokus og stor opbakning til din lederrolle.

I et ligeværdigt samarbejde skal du sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, og sammen styrke og udvikle samarbejds- og arbejdskulturen i afdelingen og indgå i et konstruktivt og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger på sygehuset.

Om Anæstesiologisk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Anæstesiologisk Afdeling bliver pr. 01.01.19 fusioneret til én stor afdeling. Afdelingen er fordelt på tre matrikler med en afdeling på Slagelse akutsygehus, en elektiv afdeling på Næstved Sygehus og en mindre afdeling på Ringsted Sygehus.

Afdelingen har en samlet lægebesætning på 36 læger og en stor sygeplejegruppe på 340 sygeplejersker, der understøtter med stor faglighed. Afdelingens råder over et samlet driftsbudget på kr. 163 millioner.

Anæstesiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus

Afdelingen på Slagelse Sygehus dominerer med sin personalemæssige styrke og faglige bredde. Der varetages anæstesiologiske opgaver for akutsygehusets mange specialer. Afdelingen har egen sterilcentral og er organiseret med indtil flere dagkirurgiske afsnit. Her bidrages med traumebehandling af kritisk syge patienter og der tilbydes anæstesi for såvel akut som elektiv terapi.

Afdelingen udvides i disse år med både lægelig og sygeplejefaglig forskning. Hertil har afdelingen en stor uddannelsesforpligtigelse indenfor alle afdelingens faggrupper.

Anæstesiologisk Afdeling på Næstved Sygehuse

I afdelingen på Næstved Sygehus varetages gode elektive patientløb. Der er tilknyttet en smerteklinik for nonmaligne smertepatienter og afdelingen har egen sterilcentral.

Forskningsområdet i afdelingen har et stort potentiale med en Afdelingen har en stærk forskningsenhed med et stort potentiale og har fokus på egen udvikling indenfor eget patientområde.

Anæstesiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus

Afdelingen har alene til formål at understøtte mamma kirurgiske operationer i samarbejde med plastikkirurgisk afdeling på Roskilde Sygehus.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Charlotte Bøll Larsen, chbl@regionsjaelland.dk, 30 11 79 57.

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfrist 17.01.19

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler afholdes den 22.01.19 og 25.01.19. Udvalgte kandidater vil i rekrutteringsforløbet skulle gennemføre en test, ligesom der vil blive indhentet referencer fra ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat.

Kontaktperson(er):
Navn: Charlotte Bøll Larsen
Stilling: Vicedirektør
Email: chbl@regionsjaelland.dk
Mobile: 30 11 79 57

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave