Ledende overlæge søges til Plastik- og Brystkirurgi samt Patienthotellerne, Aarhus Universitetshospital Plastik- og Brystkirurgi samt Patienthotellerne søger en ledende overlæge, der med personlig integritet og stærke samarbejdsevner kan lede en fagligt stolt afdeling med mange subspecialer.

Dette job er udløbet

Den ledende overlæge skal turde sætte retningen for afdelingen og dens engagerede og dygtige medarbejdere samt være en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af faglighed, uddannelse og forskning i Plastik- og Brystkirurgi.

om stillingen
Den ledende overlæge skal stå i spidsen for en afdeling med 117 fuldtidsansatte, heraf 18 speciallæger. Der er desuden to professorater i afdelingen: et i brystkirurgi og et i plastikkirurgi. Afdelingen råder over 1 sengeafsnit og 2 ambulatorier: Brystklinik og Plastikkirurgisk Ambulatorium (med satellit i Herning).
I samarbejde med oversygeplejersken skal den ledende overlæge understøtte, at afdelingsledelsen fungerer som et synligt og stærkt ledelsesteam. Et ledelsesteam, der udover faglighed også har arbejdsmiljø på dagsordenen og som i tillidsbaseret dialog med lederne i afdelingen sikrer, at Plastik- og Brystkirurgi er et attraktivt sted at arbejde.

derudover skal den ledende overlæge

  • have overblikket over afdelingens specialer, ressourcer og potentialer og få disse til at spille sammen således, at der opnås synergieffekter til gavn for afdelingen
  • være ambitiøs omkring teamånden i afdelingens speciallægegruppe.
  • insistere på optimale og sammenhængende patientforløb og i denne proces også  insistere på et godt samarbejde internt i afdelingen og med de samarbejdende afdelinger
  • facilitere forskning i samarbejde med afdelingens professorer.
  • sikre fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer i afdelingen i samarbejde med de uddannelsesansvarlige sundhedspersonaler
  • medvirke til udvikling af det plastikkirurgiske speciale, det mamma-kirurgiske fagområde og nye højt specialiserede funktioner

kvalifikationer
Stillingen ønskes i udgangspunktet besat med en speciallæge inden for plastik- eller brystkirurgi. Men ansøgere fra ét af de skærende specialer til plastik- og brystkirurgi vil også kunne komme i betragtning. Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer og være en ambitiøs kulturbærer for afdelingen, som agerer sikkert og ordentligt i relation til alle afsnit, faggrupper og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at den ledende overlæge har veludviklede kommunikations- og relationskompetencer og kan være en inspirator i udvikling af nye arbejdsgange og nye måder at organisere sig på.

løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, på 2016 3201eller på jokris@rm.dk, eller oversygeplejerske Martha Lund, på 2929 5102 eller på marthlun@rm.dk.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.
Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes på: www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/sundhedsplanlægning/lægelig+uddannelse/ansættelse+af+speciallæger
Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen her.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til Hospitalsledelsen på AUH og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, på 7845 0507, mail karidand@rm.dk

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018.

Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 46, 2018
Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 48, 2018
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.