Ledende overlæge søges til Klinisk Mikrobiologi, Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt – genopslag Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/12/2020 Sygehus Lillebælt

Er du en engageret og dygtig speciallæge i klinisk mikrobiologi, og har du lyst til at arbejde med dit speciale på et højere strategisk- og ledelsesmæssigt niveau?

Vi søger en faglig visionær og handlekraftig ledende overlæge, der sammen med den ledende bioanalytiker vil stå i spidsen for at drive og udvikle en højtspecialiseret afdeling.

Du bliver leder for et speciale, som lige nu har stor bevågenhed og afgørende betydning for håndteringen af COVID-19. Du bliver derfor en afgørende samarbejdsparter for direktionen og den øvrige afdelingsledelseskreds og får samtidig mulighed for at sætte fremtidens dagsorden inden for klinisk mikrobiologi.

Der er rig mulighed for at udvikle dig som leder i en organisation med en sund økonomi, stort ledelsesmæssigt råderum og en stærk samarbejdskultur. Du vil opleve et velfungerende stabsapparat, som hjælper og understøtter dig i din ledelse.

Sygehus Lillbælt har en flad ledelsesstruktur, hvor ledelsesnærhed og patientnær ledelse er en afgørende del af ledelsesgrundlaget. Du vil både som medarbejder og leder opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlag giver særdeles gode betingelser for at sætte patienten først.

Vi øver os hver eneste dag i at blive bedre. Som en væsentlig del af vores værdigrundlag kommer du som leder til at bidrage ind i en udtalt og velstruktureret forbedringskultur.

Faglige forventninger til dig

  • Du er speciallæge i klinisk mikrobiologi
  • Du bidrager til og er med til fortsat at udvikle et allerede velfungerende forsknings- og læringsmiljø.
  • Du kan motivere og lede engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
  • Du er en synlig leder med gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • Du har erfaring med og frem for alt lyst til ledelse
  • Du arbejder langsigtet og strategisk i udviklingen af afdelingen i overensstemmelse med den overordnede udvikling af Sygehus Lillebælt

Om afdelingen
Klinisk Mikrobiologi på Sygehus Lillebælt er beliggende på Vejle Sygehus, og betjener Sygehus Lillebælts tre matrikler samt alle praktiserende læger og speciallæger i Region Syddanmarks nordøstlige del (befolkningsunderlag ca. 330.000)

Klinisk Mikrobiologi er placeret i Laboratoriebygningen, der desuden huser specialerne Patologisk Anatomi, Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi og Klinisk Genetik.

Klinisk Mikrobiologi udfører ca. 250.000 prøver om året. Heri er ikke medregnet SARS-CoV-2 analyser med et estimeret antal på 300.000 (2020). Klassisk bakteriologi (dyrkning og resistensbestemmelse) og molekylærbiologiske undersøgelser (NAAT) kommer cirka 60 % fra Sygehus Lillebælt og 40 % fra primærsektoren, mens hovedparten af de serologiske undersøgelser udføres for primærsektoren.

Afdelingen har endvidere Regionsfunktion i diagnostik af dermatofytter ved DNA-metode.

Afdelingen har døgndækket bioanalytikervagt dækkende Sygehus Lillebælt og speciallægebemandet beredskabsvagt i samarbejde med de to andre klinisk mikrobiologiske afdelinger i den jyske del af Region Syddanmark i aften- og nattetimerne.

Læs mere om Klinisk Mikrobiologi her.

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være ”Patienternes Sygehus”. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold
Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem de relevante, forhandlingsberettigede organisationer.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
Ansøgningsfristen er den 7. december 2020

Du bedes sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere i Region Syddanmark. Du finder dokumentet her

Der afholdes ansættelsessamtaler den 14. december 2020.

Tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte lægelig direktør, Thomas Larsen, tlf. 6115 6640, ledende bioanalytiker Hanne Høgsted, tlf. 7940 6523 eller mail: hanne.hoegsted@rsyd.dk , nuværende ledende overlæge Thomas Vognbjerg Sydenham, tlf. 79406543 eller HR-chef Bente Høyer, tlf. 2383 5756.

Se også www.sygehuslillebaelt.dk

Ønsker du at flytte?
Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.