Ledende overlæge – Røntgen og Skanning Hospitalsenhed Midt

Dette job er udløbet

”Hospitalsenhed Midt – med Hjerne, Hjerte og Vilje”

Der søges en driftsorienteret ledende overlæge med visioner, blik for potentialer og udviklingsmuligheder og lyst til ledelse.

Opgaven
Røntgen og Skanning har funktioner på Regionshospitalet Viborg og på Regionshospitalet Skive. Derudover står afdelingen for driften af Brystkræftscreening Viborg.

Afdelingsledelsen i Røntgen og Skanning består af den ledende overlæge og oversygeplejersken, som også er oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling. En hovedopgave for afdelingsledelsen bliver at udvikle og fremtidssikre afdelingen frem mod færdiggørelsen af akuthospitalet. Opgaveporteføljen vil derfor rumme såvel udviklingsopgaver som driftsansvar for en kompleks klinisk diagnostisk funktion, der forudsætter tilstedeværelse, nærvær og opfølgning ude i klinikken.

Opgaverne for afdelingsledelsen omfatter derudover, at:

  • Skabe høj kvalitet i patientudredning og -behandling
  • Koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse
  • Sikre optimale patientforløb på tværs af hospitalet
  • Sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktiviteter
  • Sikre et godt samspil med andre afdelinger på hospitalet og andre hospitaler
  • Skabe en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen
  • Understøtte sammenhængskraften i hele Hospitalsenhed Midt.

Personen
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi.

Den nye leder er respekteret for sin faglige kompetence og har et solidt erfaringsgrundlag, som kan bidrage fagligt, klinisk og forskningsmæssigt til afdelingens drift og udvikling.

Gode ledelseskompetencer er en forudsætning, ligesom ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Desuden er den nye ledende overlæge samarbejdsorienteret, synlig og kan samtidig motivere og inspirere medarbejderne.

Den nye ledende overlæge er en leder, som trives ude i klinikken tæt på drift og diagnostik. Samtidig har den ledende overlæge visioner og kan se udviklingsmulighederne og potentialerne både internt i afdelingen, men også på hele det radiologiske speciale på Hospitalsenhed Midt i forhold til ressourcer, kompetencer og organisering.

Derudover må den ledende overlæge gerne have interesse for ressourcestyring, kvalitetsudvikling, faglig udvikling og forskning.

Vilkår
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale vedrørende lægelige chefer.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Søndag den 13. august 2017

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, telefon 78 44 11 03, eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, telefon 40 76 72 27.

Se stillings- og personprofilen på www.hospitalsenhedmidt.dk og www.muusmann.com.

Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 lægeroller.

Røntgen og Skanning udførte i 2016 i alt 110.000 procedurer fordelt på konventionel røntgen, mammografi, angiografi, ultralyd-, CT- og MR-skanning samt interventioner (biopsi, drænage, stentanlæggelser mv.).
Røntgen og Skanning er normeret til i alt 19,8 fuldtidslægestillinger, 18,3 sygeplejerskestillinger og 35,3 radiografstillinger. Der er i alt i afdelingen besat 101,7 fuldtidsstillinger.