Ledende overlæge på det psykiatriske område Telepsykiatri, kommende ny psykiatribygning på Dronnings Ingrids Hospital, fleksible rammer omkring patientbehandling, alsidig patientgruppe og intuitivt EPJ

Dette job er udløbet

Vi forventer nye psykiatribygninger i 2021, telepsykiatri er en del af vores hverdag og patientbehandlingen er kendetegnet af fleksible rammer.

Vi søger en kollega, der har mod på de store opgaver og samtidig besidder kompetencerne til at kunne bidrage til at sikre kvaliteten for både de ansatte og patienterne. Vi har et velfungerende intuitivt elektronisk patientjournalsystem.

Vi har brug for dig allerede fra 1. august 2018, men vi kan også aftale et andet tidspunkt tidligere eller hurtigst muligt derefter.

Vi forventer at du:

 • Er speciallæge i psykiatri, agerer frit og ubesværet i et multikulturelt og tværfagligt miljø.
 •  Er en visionær og resultatorienteret leder med gennemslagskraft, evner til konfliktløsning, og at du med professionalisme kan bidrage til forandring, drift og udvikling.
 •  Har (et solidt) kendskab til, og ledelseserfaring fra lignende stillinger fra et givent sundhedsvæsen.
 • Og så vil det være en stor fordel, hvis du kender til Grønlands Sundhedsvæsen, fordi du har arbejdet her.

 

Sidst men ikke mindst…

Leder vi efter en person, som virkelig brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen. Vi tilstræber en flad organisationsstruktur, og vi er som ledelsesgrupper synlige og nærværende i hele organisationen.

 

Om psykiatrien i Grønland:

De psykiatriske opgaver er mangfoldige og spænder over hele det psykiatriske spektrum.

Behandlingsopgaven varetages i vidt omfang af regionslægerne, distriktspsykiatrien og/eller socialpsykiatrien med mulighed for at anvende den psykiatriske specialistkompetence ved udstrakt anvendelse af telepsykiatriske tilbud og ved specialkonsulenternes årlige besøg på sygehusene.

 

I dag består Psykiatrisk område af:

 • Psykiatrisk afdelingA1 på Dronning Ingrids Hospital med 12 pladser, heraf 3 skærmede og ydermere 7 pladser til dagpatienter, psykiatrisk terapi, ambulatorium og sygehusets socialrådgiverfunktion
 • Distriktspsykiatriskambulatorium i Nuuk med 150 patienter, placeret i velindrettede lokaler på anden adresse i byen.
 • Psykiatrisk ambulatoriumi Grønland, der betjener alle sundhedsvæsenets enheder uden for Nuuk blandt andet ved telepsykiatriske samtaler
 • Konsulentrejsertil byerne uden for Nuuk
 • Psykiatrisk Område råder desuden over 16 sengepladser på et lukket psykiatrisk afsnit (R3) på Psykiatrisk Hospital i Århus, Retspsykiatrisk afdeling i Risskov.
 • På børne-ungeområdet har psykiatrisk område for øjeblikket et formaliseret samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
 • Psykiatrisk områdes læger, psykologer og socialrådgivere yder konsulent bistand til politiet, retsvæsenet, kriminalforsorgen, socialpsykiatrien og visse uddannelsesinstitutioner.

 

Psykiatrisk Område er det ene af fire områder ved Dronning Ingrids Hospital. Den ledende overlæge varetager sammen med den ledende sygeplejerske, den overordnede ledelse og samordning af områdets sundhedsfaglige opgaver. Det inkluderer alle aspekter af patientbehandling, mål, standarder og dokumentation, ligesom den ledende overlæge sammen med den ledende sygeplejerske også vil have det samlede økonomiske ansvar i sit område.  Ledende overlæge skal sammen med ledelsesopgaven fortsat arbejde klinisk og indgå i vagtarbejdet. Den ledende overlæge referer til cheflægen i Sundhedsledelsen.

 

Nuuk

Nuuk er en moderne og voksende by. Der er både mange natur- og kulturoplevelser, skoler, universitet og andre uddannelsesmuligheder, idræts, ski- og fitness centre og en svømmehal.

 

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen (24.12.2015).

 

Rejse- og bolig forhold

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler. Der ydes til og fratrædelses rejser.

 

Du søger jobbet på jobportalen her eller sender pr. mail til HR@PEQQIK.GL

Ansøgningsfrist: 23. april 2018

 

Kontakt/information:

Kontakt for nærmere oplysninger om stillingen er fung. cheflæge Knud Erik Kleist tlf.: +299 55 72 20, e-mailKEK@PEQQIK.GL eller konst. ledende overlæge Parnúna Heilmann tlf.: +299 34 45 72, e-mail: PAHO@PEQQIK.GL. Husk lige tidsforskellen – når klokken er 12 i Danmark, er den er 8 hos os.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 83 eller pr. mail: MLCE@PEQQIK.GL

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 23. april 2018