Ledende overlæge – Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Vi søger en ledende overlæge til Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers. Medicinsk afdeling er en stor og kompleks klinisk funktion indenfor intern medicin og hjertemedicin.

Dette job er udløbet

Hospitalet søger en udviklingsorienteret, dynamisk og samarbejdsorienteret leder, der kan stå i spidsen for afdelingen og tage ansvar for ledelse, drift og udvikling. Du skal desuden bidrage til at understøtte hospitalets vision om at blive et højt respekteret og attraktivt hospital på patientens præmisser.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Opgaven
Den ledende overlæge udgør sammen med oversygeplejersken afdelingsledelsen, som refererer til hospitalsledelsen.

Afdelingsledelsen skal være et effektivt og professionelt ledelsesteam, der skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling.

Du har ansvar for at:

 • styrke og udvikle patientbehandling med fokus på patientinvolvering
 • sikre gode rammer for uddannelse og forskning i afdelingen
 • udvikle afdelingens patientforløb i samarbejde med dine medarbejdere
 • tilrettelægge arbejdet sammenholdt med budget og aktivitetsmål
 • sikre et godt samspil med andre afdelinger på hospitalet
 • medvirke til et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere

Det forventes, at afdelingsledelsen fortsætter udviklingen af det medicinske speciale, fagligt, organisatorisk, kulturelt mv. Stillingen rummer derfor mange konkrete udviklingsopgaver foruden driftsansvaret for en kompleks klinisk funktion, som kræver tilstedeværelse, nærvær og opfølgning.

Dine kompetencer
Du er overlægekvalificeret speciallæge i medicin med en bred uddannelse og erfaring indenfor specialet. Du er respekteret for dine faglige kompetencer. Vi forventer, at du har gode ledelsesmæssige kompetencer såvel organisatorisk som fagligt, og ledelseserfaring vil derfor være en fordel.

Du har en god helhedsforståelse, kan sætte ord og handling bag allerede vedtagen strategi og bidrage til at videreudvikle et af Danmarks mest produktive hospitaler.

Erfaring med kvalitetsudvikling og styringsmæssige opgaver vil være en fordel.

Derudover lægges der vægt på, at du

 • er visionær, dynamisk og markant personlighed med humoristisk sans
 • har lyst til og evner for at indgå i organisatoriske forandringsprocesser
 • mestrer dialog, processer og er god til at netværke
 • kan agere i krydspresset mellem individuelle og tværorganisatoriske mål
 • er synlig, diplomatisk og tillidsskabende
 • er god til at arbejde i et team

Om afdelingen
Medicinsk afdeling består af fire sengeafsnit med 99-109 senge samt 7 specialeklinikker og et dialyseafsnit. Afdelingen varetager akutte og elektive funktioner indenfor alle medicinske specialer, med fokus på at sikre tværfaglige patientforløb af høj faglig kvalitet på patientens præmisser.

Afdelingen er med sine godt 300 medarbejdere en god arbejdsplads i en rivende udvikling, dels som del af akuthospitalet, dels indenfor de elektive og ambulante specialefunktioner. Du vil sammen med oversygeplejersken og ledelsesgruppen være styrende drivkraft og kulturskaber for en robust udvikling af afdelingen, gennem fokus på kvalitet og nytænkning.

Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse af bl.a. læger, sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever.

Vi har fokus på, at vi gennem tværgående samarbejde, patientinddragelse og god kommunikation skaber gode patientforløb på patientens præmisser. Herudover arbejder vi med Sikkert Patientflow som en del af vores faglighed og patientsikkerheden.

Vi tilbyder:

 • Et meget dynamisk og dygtigt ledelsesteam i en afdeling og på et hospital, der er i rivende udvikling
 • Spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende lægelige chefer.

Du kan læse mere om hospitalet på: www.regionshospitalet-randers.dk

Hvis dette vækker din interesse, kan du få tilsendt stillings- og funktionsbeskrivelse ved kontakt til hovedpostkasse@randers.rm.dk. Yderligere oplysninger kan også fås hos:

 • Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen (mobil 40 27 82 97)
 • Oversygeplejerske Charlotte Larsen (mobil 21 62 88 03)

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2018.
Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller. Skema vedlagt.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Samtaler er planlagt til den 29. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale