Ledende overlæge med uddannelsesansvar for yngre læger, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 02/02/2023 Psykiatrisk Afdeling

Vil du være med til at sætte dit præg på et speciale, der er i en spændende udvikling, og har du en særlig interesse for uddannelse af yngre læger inden for det psykiatriske speciale – så er du den, vi søger.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vil levere uddannelse af høj kvalitet til de yngre læger. Derfor har vi sammensat en ledende overlægestilling, hvor arbejdstiden fordeler sig med 80% kliniske opgaver og 20% uddannelsesopgaver.

Den ledende overlæge med uddannelsesansvar vil være tilknyttet et sengeafsnit ift. det kliniske arbejde og har, i samarbejde med afdelingsledelsen, det helt overordnede ansvar for at sikre et godt og trygt læringsmiljø, som bidrager til uddannelsesforløb, der sikrer progression og høj kvalitet.
 

Kvalifikationer

Den ledende overlæge skal:

 • have gode kommunikationsevner og formå at sikre samarbejde, kommunikation og dialog på tværs af ledelsesområdet og afdelingen.
 • bidrage aktivt til gode samarbejdsrelationer internt og eksternt.
 • være indstillet på at tilegne sig medicinsk pædagogiske kvalifikationer, gennemføre det lægelige videreuddannelseskursus for uddannelsesansvarlige overlæger og holde sig ajour inden for den lægelige uddannelse.
 • have en lederuddannelse eller være parat til at indgå i ledelsesmæssig kompetenceudvikling.
 • have en positiv indstilling og villighed til at bidrage ifm. undervisning af afdelingens øvrige medarbejdere

Opgaver (kliniske):

 • Varetage det lægelige behandlingsansvar for patienters behandlingsforløb i afsnittet.
 • Udføre selvstændig visitation, diagnosticering og behandling af afsnittets patienter.
 • Udarbejde behandlingsplaner for afsnittets patienter efter gældende lovgivning og retningslinjer.
 • Supervisere afsnittets øvrige læger.
 • Varetage ad-hoc opgaver i hele afdelingen og kan efter aftale indgå i den centrale visitation.
 • Indgå i bagvagtsfunktion for Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.
 • Løbende deltagelse i efter- og videreuddannelse
 • I samarbejde med afsnittes øvrige personale og øvrige læger varetage behandlingen af afsnittets patienter.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, jævnfør samarbejdsaftaler.
 • I samarbejde med funktionslederen/oversygeplejersken ansvar for tilrettelæggelse af introduktion for nyansatte i afsnittet, herunder planlægning og effektuering af uddannelse, vejledning, supervision samt psykoedukation.
 • Sikre faglig kvalitet og udvikling i eget funktionsområde.
 • Facilitere læring blandt kolleger i forhold til rollen som kliniske vejledere.
 • Medvirke til at sikre forskningsmuligheder og aktivitet i afdelingen/psykiatrisygehuset, herunder medvirke til at udvikle forskningsområder for derigennem at rekruttere yngre læger til psykiatrisygehusets forskningsmiljøer.

Opgaver (uddannelsessuperviserende/-ansvarlige):

 • Under rådføring med cheflægen og med høring af overlægegruppen sikre en optimal anvendelse af yngre lægers personalemæssige ressourcer.
 • Sikre at uddannelsessøgende læger gennem klinisk vejledning, supervision og undervisning gennemfører uddannelsen, og at afdelingen opfylder kravene i den for specialet godkendte målbeskrivelse.
 • Udarbejde introduktionsprogrammer til nye læger og i samarbejde med UKYL og udarbejde introduktionsprogrammer til uddannelsessøgende læger.
 • Udvikle og gennemføre træning af yngre læger under uddannelse eksempelvis ved brug af TWI-JI.
 • Sikre at afdelingens uddannelsesforløb for yngre læger.
 • Udarbejde, udvikle, varetage og koordinere uddannelsesforløb.
 • Bidrage til HR opgaver i forhold til yngre læger og læger i evalueringsforløb, herunder bl.a. deltage i ansættelsessamtaler.
 • Deltage i den strategiske udvikling af afdelingen som helhed og i særlig grad sammen med afdelingsledelsen udvikle og implementere strategier for rekruttering, onboarding og fastholdelse af speciallæger.

Læs mere om funktionen her.

Vi tilbyder

 • Godt lægefagligt arbejdsmiljø og personale med erfaring.
 • Mentorordning med sparringsmøder.
 • Vejledning og supervision af overlægefunktionen.
 • Lederuddannelse og anden relevant efter- og videreuddannelse.
 • Fleksibel arbejdstid.
 • Mulighed for forskningssamarbejde.
 • En afdeling hvor faglighed og etik er nøgleord.

Om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa:

Afdelingen består af en Psykiatrisk Akutmodtagelse, der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit.
I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, oligofreniteam og demensklinik. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Relationbehandling er en væsentlig del af det pleje- og behandlingsmæssige fundament i afdelingen.

Læs mere om vores afdeling på www.psykiatrienisyddanmark.dk

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Yderligere information:

Stillingen ønskes besat 1. april eller efter aftale.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte konstitueret cheflæge Klaus Müller-Nielsen på telefon 99446502 eller kmn@rsyd.dk

Løn efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FAS.

Ansøgningsfrist:

Fristen for at søge stillingen er 2. februar 2023. 

Ansættelsessamtaler holdes tirsdag i uge 6 2023.