Ledende overlæge Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest En stilling som ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller hurtigst muligt. Hovedtjenestested vil være Regionshospitalet Herning

Dette job er udløbet

Vi søger en ledende overlæge, der brænder for at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø og som har evnen til at engagere og motivere samt bære en forandringsproces igennem. Vi er godt i gang med at konkretisere vores flytteplaner i forbindelse med udflytning til Regionshospitalet Gødstrup herunder et EU-udbud på en ny analysehal.

Så har du mod på kombinationen af faglige udfordringer og ledelse med væsentlig indflydelse på en specialiseret afdeling, så har du alle muligheder hos os.

Hvem er vi, og hvad står vi for?
Klinisk Biokemisk Afdeling er en præmis for det gode patientforløb i Vest. Vi opfylder vores mission ved hele tiden at arbejde på at forbedre kvaliteten og produktiviteten, hvor et tæt tværfagligt samarbejde og et godt læringsmiljø er udgangspunktet for, at vi kan levere høj kvalitet til gavn for patienter og rekvirenter. Vi har de seneste år gennemgået et stort forbedringsprojekt i form af en leanproces, med fokus på at løse kerneopgaven med det rette ressource forbrug.

Klinisk Biokemisk Afdeling varetager den klinisk biokemiske funktion og klinisk immunologiske funktion for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 indbyggere.

Afdelingen har aktivitet på de 3 hospitaler i Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro og Lemvig og har en samlet personalenormering på ca. 160 stillinger fordelt på bioanalytikere, laboranter, sygeplejersker, sekretærer, kemikere og læger. I Herning og Holstebro omfatter den biokemiske funktion ambulatorium og laboratorium. I Lemvig varetages kun ambulatoriefunktion. Afdelingen er opdelt i fagområder med hver sin funktionsleder, som varetager den daglige driftsledelse. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189; 2013 og DS/EN ISO 22870 (ift POCT).

Den immunologiske funktion (KIA) har donortapning, laboratorium og blodudlevering i Herning og Holstebro samt en mobil tappetrailer. Funktionen indgår i et regionalt blodcenter og et regionalt knoglecenter med fælles kvalitetsledelsessystem og lægefaglig dækning fra Klinisk Immunologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Antallet af analyser i 2016 var for Klinisk Biokemi 8,1 mill, Klinisk Immunologi: 27.500, hvor antallet af tapninger var 9.200.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og chefbioanalytikeren, der er fælles ansvarlig for ledelsesopgaven i afdelingen. Det betyder blandt andet at vi i fællesskab bidrager til at gennemføre afdelingens strategi – f.eks. rammer og indhold på Regionshospitalet Gødstrup. I fællesskab sikrer vi også det nødvendige tværfaglige samarbejde i og ud af afdelingen, med fokus på at bedrive klinisk biokemi helt ud til den enkelte patient.

Den ledende overlæge er ansvarlig for:

  • Det endelige lægefaglige ansvar i afdelingen.
  • At indgå i og drive et meget dygtigt team af afdelingslæger, kemikere og overlæge
  • At fastlægge retning og indhold for lægelig forskning og udviklingsarbejde.
  • I samarbejde med kvalitetskoordinatorerne at varetage opretholdelse og videreudvikling af Klinisk Biokemisk afdelings akkreditering.

Person- og kompetenceprofil

  • Den ledende overlæge skal være speciallæge i Klinisk Biokemi – gerne med videnskabelig tyngde og erfaring med at lede forsknings- og udviklingsprojekter.
  • Det forventes, at den ledende overlæge effektivt kan forestå ledelse af tværfaglige teams og sikre optimal ressourceudnyttelse.
  • Der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation med flair for at vurdere, involvere og inddrage til rette tid og sted.
  • Udviser handlekraft og beslutsomhed i praksis.
  • Har interesse for og vilje til at initiere og deltage i kvalitetsudvikling og forbedringsarbejdet indenfor sin afdeling.

Samlet oversigt over arbejdsopgaver og ansvarsområder fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglige direktør Jens Friis Bak, tlf.40937985 eller chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged, tlf. 40194885.

Ansættelse fra 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Bedømmelsen af ansøgeren vil tage udgangspunkt i de 7 lægeroller.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren. Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Ansøgningen bør udfærdiges ud fra de 7 lægeroller.

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk) ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 4. marts 2018

Stillings- og funktionsbeskrivelse