Ledende overlæge inden for radiologi til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge inden for radiologi til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Vil du være med til at videreudvikle et af Danmarks mest innovative radiologiske og medicinske centre? Med både det radiologiske speciale og alle ni medicinske specialer samlet i samme center har Diagnostisk Center unik mulighed for at udvikle nye, hurtige og effektive patientforløb med høj patientoplevet kvalitet. Vores nye ledende overlæge inden for radiologi skal være en væsentlig drivkraft i denne fortsatte udvikling, der har placeret os blandt landets bedste inden for patient- og medarbejdertilfredshed.

Om stillingen
Som ledende overlæge indgår du i centerledelsen sammen med dine to kolleger: oversygeplejersken og den ledende overlæge for de medicinske specialer. I fællesskab har I ansvar for den videre udvikling af innovative patientforløb, hvor den dybe integration mellem radiologien og de medicinske specialer giver særligt gode muligheder for hurtig udredning og behandling. I Diagnostisk Center har radiologer og radiografer tæt kontakt til patienter og spiller en væsentlig rolle i deres forløb og behandling. Som personaleleder bliver det din rolle at videreføre og udvikle denne kultur inden for radiologien.

Dit afsæt er et stærkt fagligt fundament inden for det radiologiske speciale kombineret med ledelseserfaring. Du formår at videreudvikle specialet til et fagligt fyrtårn inden for billeddiagnostikken i Region Midtjylland – både inden for specialet isoleret set og i samspillet med de medicinske specialer. Sammen med dine medarbejdere og ledelseskolleger ser du muligheder og griber dem, så Diagnostisk Center fortsætter sin bemærkelsesværdige udvikling af innovative patientforløb.

Forskning er en central del af denne udvikling, så du søger evidens for de mange nye tiltag, vi udvikler for vores patienter. Du formår derfor at bidrage til centerets universitetsklinik med øje for nye forskningsmuligheder, der kan drive udviklingen af patientforløb og diagnostik.

Samtidig skal du være garant for effektiv drift sammen med dine centerledelseskolleger. Udvikling og innovation må ikke blive barrierer for overholdelse af udredningsret og behandlingsgaranti, kvalitetsmål, en høj produktivitet og sund økonomi. Kun når driften er ført med sikker hånd og følger de udstukne rammer i Region Midtjylland, får Diagnostisk Center ro til at varetage sin særlige udviklingsopgave.

Som ledende overlæge skal du besidde et veludviklet samarbejdsgen og sikre sammenhængskraften på tværs i Hospitalsenhed Midt, så allerede etablerede samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper og sektorer i hospitalets optageområde fortsætter. Hospitalsledelsen og dine ledelseskolleger på de andre hospitaler i Hospitalsenhed Midt er særligt vigtige samarbejdspartnere. Du skal besidde udpræget situationsfornemmelse, empati og evne at søge synergi og relationer på tværs. Særligt fokus har patientforløb mellem Diagnostisk Center og afdelingerne på Regionshospitalet Viborg, herunder Akutafdelingen og søsterafdelingerne Røntgen og Skanning, Fysiologi, Hjertemedicinsk Afdeling og Medicinsk Afdeling.

Der vil være mulighed for ledelsessparring og der tilbydes lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Hvis du gerne vil være en del af et godt arbejdsmiljø og samtidig være med til at gå forrest i udviklingen af det radiologiske speciale i et tæt samarbejde med klinikerne med det mål at skabe de bedste patientforløb, vil denne stilling være interessant for dig.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi. Du skal være respekteret for dine faglige kompetencer og besidde et solidt erfaringsgrundlag, som kan bidrage fagligt og klinisk til centerets drift og udvikling.

Du skal demonstrere ledelsesmæssige kompetencer med dokumenteret ledelseserfaring, gerne på strategisk niveau. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med kvalitetsudvikling i faglige funktioner og med styringsmæssige opgaver.

Du formår at etablere respekt om din person og skabe legitimitet for dig selv som leder og for centeret. I ledelsesarbejdet er synlighed, fleksibilitet og overblik væsentlige forudsætninger for at omsætte visioner og strategier til konkrete handlinger og resultater. Du er derfor en leder, som trives i klinikken tæt på drift og diagnostik.

Du har evnen og lysten til at lede, inspirere og motivere engagerede og dygtige speciallæger, radiografer og andre faggrupper gennem en tillidsvækkende og dialogbaseret ledelsesstil. Du har gennemslagskraft og kommunikerer troværdigt og klart til medarbejdere og kolleger.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg blev i 2007 af regionen udnævnt til et ”udviklingshospital”, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb. Regionshospitalet består af to centre: Center for Planlagt Kirurgi (anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

  • Særdeles godt kollegialt miljø (medarbejdertilfredsheden hører til den højeste i landet)
  • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø
  • 500+ medarbejdere heraf 15 radiologiske speciallæger, beskrivende kiropraktorer, beskrivende radiograf, sonograf og introduktions- og HU-læger i radiologi
  • 60.000 ambulante besøg pr. år
  • 100.000 radiologiske procedurer pr. år
  • Budget på godt 300 millioner pr. år

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Døgnet rundt alle dage modtages medicinske patienter med åbne indlæggelser eller med opblussen i deres kroniske sygdom (”fleksible indlæggelser”).

De tiltag, som er udviklet i Diagnostisk Center, har på adskillige områder medført langt færre indlæggelsesdage for patienterne, som i stedet kan blive undersøgt og behandlet ambulant – samme dag. Senest har centeret i samarbejde med Silkeborg Kommune udviklet ”fleksible indlæggelser”, hvor kroniske patienter, der er kendt fra ambulatorierne, kan kontakte afdelingen døgnet rundt alle ugens dage, hvis de oplever opblussen i deres kendte symptomer.
Diagnostisk Center er Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor bl.a. i Innovative Patientforløb og tilknyttet yderligere to adjungerede professorer. Det er gennem de seneste år opbygget en betydelig radiologisk forskning med bl.a. ansættelse af forskningsansvarlig speciallæge og kiropraktor, flere post doc’er og Ph.d. forløb i afdelingen.

Radiologerne i Diagnostisk Center har gennem de seneste år været med til at sætte nye standarder for radiologers arbejde, og har placeret sig helt centralt i det tætte tværfaglige samarbejde i processen med udvikling af de innovative patientforløb.

Diagnostisk Center har modtaget flere priser, bl.a. for landets bedste kvalitet og den næsthøjeste patient- og medarbejdertilfredshed inden for alle 38 hospitaler i Dagens Medicins vurderinger og har 5 år i træk vundet titlen, som Danmarks Bedste Mindre Hospital. Dagens Medicin har tildelt Diagnostisk Center Den Gyldne Skalpel, Sundhedsstyrelsen har kåret Diagnostisk Centre til landets bedste uddannelsessted, og Det Europæiske Radiologiske Selskab har tildelt radiologerne i Diagnostisk Center en pris for banebrydende nytænkning.

Se nærmere om Diagnostisk Center på www.regionshospitaletsilkeborg.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Ulrich Fredberg på tlf. 6170 32 32
Oversygeplejerske Knirke Hartmann på tlf. 7841 7802
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 7844 1004
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen på tlf. 7844 1002

Din ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), relevant ledelseserfaring, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland skal være modtaget elektronisk senest den 4. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 14. august og den 27. august 2019. Der vil blive gennemført personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.