Ledende overlæge i endokrinologi søges til Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Ansøgningsfrist: 12/12/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ledende overlæge med speciale i endokrinologi søges til det endokrinologiske afsnit på Svendborg Sygehus. Et område med nyskabende strategiske indsatser og forskningsprojekter, mange specialeområder og et godt arbejdsmiljø.  

Om stillingen

Den ledende overlæge er ansvarlig for det endokrinologiske speciale og udgør, sammen med oversygeplejersken, funktionsledelsen i det endokrinologiske ambulatorium. Funktionsledelsens opgave er bl.a. i samarbejde med afdelingsledelsen at sikre, at de allokerede ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Begge indgår i den samlede ledergruppe i Medicinsk Afdeling M/FAM.  Desuden ligger der – i et tæt samarbejde med cheflægen – en væsentlig opgave i dele af personaleledelsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af dygtige læger, systematisk og fokuseret intern kompetenceudvikling og kontinuerlig styrkelse af fagligheden. 

Endokrinologi i Svendborg

Det endokrinologiske område består af et ambulatorium med ca. 10.000 kontakter årligt samt et medicinsk sengeafsnit, hvor vi har 6 sengepladser.
I endokrinologisk ambulatorium arbejdes der i team bestående af speciallæger, sygeplejersker, hoveduddannelseslæger til endokrinologi såvel som almen praksis, diætister, sekretærer, fodterapeut og bioanalytikere. Supervision og faglig sparring er en stor del af afdelingens DNA.
Du vil få et tæt samarbejde i hverdagen med læger fra afdelingens øvrige medicinske specialer, således at kliniske problemstillinger uden for eget speciale kan afklares hurtigt og ofte samme dag, ligesom andre specialer forventes at få faglig sparring af dig.
Endokrinologien i Svendborg er i gang med en spændende udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus, hvor vi tværfagligt arbejder på at optimere vore patientforløb inden for alle subspecialer. Du vil blive en vigtig aktør i denne udvikling og fremtidens specialsygehus. Der er gode muligheder for forskning både inden for eget speciale og interesseområde eller i samarbejde med et af de øvrige intern medicinske specialer. Det er vigtigt for os, at du ønsker at bidrage til forskningsaktiviteten i afdelingen. 

Kvalifikationer  

Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge i intern medicin/endokrinologi.
Der lægges vægt på, at ansøger har erfaring med ledelse og vil deltage i afdelingens ledelse, herunder forsknings- og undervisningsaktivitet, samt uddannelse af yngre læger i samarbejde med afdelingens øvrige læger.  
Herudover ser vi gerne, at ansøger:   

 • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
 • er initiativrig og i besiddelse af gode samarbejds- og kommunikationsevner      
 • har erfaring med og lyst til administrative og ledelsesmæssige opgaver  
 • er innovativ og udviklingsorienteret  
 • vil indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt  
 • har eller ønsker en lederuddannelse  
 • har lyst til at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus
 • som person er tillidsvækkende, loyal og har faglig stolthed

Lidt om afdelingen

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har 12 funktionsområder med hver deres funktionsledelse (læge/sygeplejerske). Alle er beliggende i Svendborg fraset Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der ligger på sygehusenheden i Nyborg.    
FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus.
Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier inden for alle specialer, samt et Diagnostisk Center og et Daghospital.
Endvidere står afdelingen for driften af et Covid-19 Testcenter beliggende i Svendborg. 

Lidt aktuelle tal for M/FAM

 • 7.500 indlæggelser  
 • 60.000 ambulante besøg
 • Antal medarbejdere 420 
 • Heraf læger 38 speciallæger og 56 uddannelsessøgende yngre læger.

Forskning  
I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM,  foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har to professorer, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i reumatologi og kardiologi.
Afdelingen er førende inden for telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.   

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger. Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 4 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 6 kliniske lektorer.    

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan rettes til cheflæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingsledelsens sekretær på følgende mailadresse: sve.m@rsyd.dk 

Ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator/Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker, Professionel – og skal indeholde speciallægeautorisation, CV samt publikationsliste. 
Ansøgningsfrist 12. december 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes efter nærmere aftale.