Ledende Overlæge – Herstedvester Fængsel

Dette job er udløbet

Herstedvester Fængsel er Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte. Omkring 150 indsatte opholder sig i fængslet.

Til fængslet søges en ledende overlæge, som har interesse for at løfte en unik og spændende funktion på det psykiatriske område, og som kan sætte retning for en helhedsorienteret behandlingsindsats. Stillingen rummer gode muligheder for deltagelse i sundhedsfaglige forskningsprojekter.

Opgaven 

Den ledende overlæge har det overordnede ansvar for sundhedstjenestens samlede behandling og for ledelsen af fængslets psykolog- og psykiatergruppe, de somatiske læger og en tandlæge.

Den ledende overlæge refererer til institutionschefen, er medlem af ledergruppen og bidrager til sammenhæng i institutionens samlede opgaveløsning.

Den ledende overlæges hovedopgaver:

 • Det overordnede faglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet indenfor diagnostik og behandling
 • Ansvaret for fængslets sundhedsfaglige forskningsaktiviteter
 • Udvikle og fastholde medarbejdere og bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv arbejdsplads
 • Opretholde og videreudvikle positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter
 • Ansvaret for enhedens udmeldte driftsramme
 • Ansvaret for enhedens opgaver og udførelse, herunder sagsbehandling og øvrige klientnære opgaver
 • Overordnet ansvar for anvendelse og registrering i fængslets elektroniske patientjournalsystem, XMO

Der er mulighed for, at den ledende overlæge kan indgå i det faglige arbejde med udredninger, erklæringer og behandling.

Personen

Den ledende overlæge:
 • Er speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven
 • Har lyst, interesse og gerne erfaring med ledelse
 • Påtager sig lederskabet både i forhold til egne og medarbejdernes opgaver
 • Er åben, respektfuld og direkte i sin kommunikation
 • Er løsningsorienteret med fokus på helhedsforståelsen
 • Udviser imødekommenhed, lydhørhed og empati
 • Har kendskab til kvalitetsudvikling, planlægning og økonomistyring
 • Har forståelse for den politiske indvirkning på opgaveløsningen
 • Evner at opbygge relationer og sikre et godt samarbejde
 • Er rollemodel for det gode samspil og et velfungerende arbejdsmiljø.
Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Stillingen er lønmæssigt indplaceret svarende til løngruppe 1 i rammeaftalen. Der vil herudover blive optaget forhandling om et personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Yderligere oplysninger 

Læs mere i stillings- og personprofilen på www.muusmann.com/stillinger.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutionschef ved Institution Herstedvester, Hanne Høegh Rasmussen, telefon. 72 55 65 04, eller hos MUUSMANN, chefkonsulent Iben Munck Adamsen, på telefon 22 91 20 06.

MUUSMANN vil medvirke som eksterne konsulenter under ansættelsesprocessen.

Ansøgningen 

Ansøgning, CV, oplysning om forudgående erfaring, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale sendes via knappen ”Søg job”.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 3. februar 2019.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.