Ledende overlæge til afdelingen Hjerne- og Nervesygdomme

Dette job er udløbet

Til afdelingen Hjerne og Nervesygdomme i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med oversygeplejersken skal videreudvikle afdelingens faglige profil og et godt arbejdsmiljø.

Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med oversygeplejersken den strategiske, administrative og tværfaglige ledelse af afdelingen herunder også den daglige drift. Du vil indgå i et tæt samarbejde, kendetegnet ved tillid og sparring på tværs af afdelingen. Du må forvente, i et vist omfang, at skulle deltage i afdelingens daglige kliniske arbejde sammen med de øvrige læger.

Vi forventer, at du  

  • er speciallæge i neurologi med dansk autorisation
  • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos medarbejderne bliver bragt i spil på en konstruktiv måde
  • har viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand
  • har erfaring med faglig ledelse og gerne personaleledelse
  • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse
  • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning
  • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer
  • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, i regionen og nationalt
  • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb

Sygehusets stillingsbeskrivelse for ledende overlæger fremgår her.

Om afdelingen  

Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme omfatter et sengeafsnit, et ambulatorium, et dagafsnit og et neurofysiologisk afsnit.

Afdelingen udreder og/eller behandler patienter for apopleksi, epilepsi, demenssygdomme, bevægelsesforstyrrelser, hjernetumorer, hjerneinfektioner, hjernetraumer, multipel sklerose samt neuropartier og muskelsygdomme. Desuden modtager afdelingen Trombolysepatienter.

Alle neurologiske patienter visiteres til indlæggelse og modtages på det akutte visitationsafsnit – dette med undtagelse af patienter i samordnet pleje og Trombolysepatienter. Der arbejdes i tværfaglige teams omkring fem patientforløb i forhold til: Apopleksi, Epilepsi, Sklerose, Parkinson samt Tumorer.

Neurologisk sengeafsnit er normeret til 24 sengepladser. Ambulatoriet har mere end 13.000 patientkontakter årligt. Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme vil frem til 2020 have hovedfunktion i Sønderborg, hvorefter afdelingen flytter til Aabenraa.

Der er ansat 77 medarbejdere i afdelingen; en ledende overlæge, en oversygeplejerske, 23 læger, 37 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, 11 lægesekretærer, 3 neurofysiologiassistenter og 1 neuropsykolog. Alle speciallægestillinger er besat.

Afdelingen prioriterer uddannelse meget højt og har uddannelsesopgaver i forhold til yngre læger i intro- og hoveduddannelsesstillinger, medicinstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever samt neurofysiologiassistentelever.

Til afdelingen er der tilknyttet et professorat og en forskningsenhed med ph.d.- og specialestuderende og en stor videnskabelig produktion. Afdelingens Skleroseklinik er de sidste to år kåret til Danmarks bedste afdeling indenfor skleroseområdet.

Om Sygehus Sønderjylland 

Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er primært placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital.

Sygehusets organisering fremgår her.

Vil du vide mere?  

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Overlæge Rafal Koterwa på 4197 4872 eller rafal.koterwa@rsyd.dk eller lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen på 2328 4068 eller bde@rsyd.dk.

Løn og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for lægelige chefer. Ansættelsen sker for tiden med hovedtjenestested i Sønderborg. Fra 2020 vil hovedtjenestested være i Aabenraa. Ansættelsesstart ønskes snarest muligt.

Ansøgning og rekrutteringsproces  

Stillingen søges via nedenstående link ‘Søg job’.

Ansøgningsfristen er den 26. november 2017. Ansættelsessamtaler er planlagt til den 29. november 2017. Der kan blive tale om 2. samtale, om en test samt en case.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder.

Ansøgeren bedes i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor hvert område.