Ledende overlæge til Afdeling for mave-tarmsygdomme på Nordsjællands Hospital

Dette job er udløbet

Vi søger en visionær, engageret og dynamisk ledende overlæge til Afdeling for mavetarmsygdomme, som sammen med den ledende oversygeplejerske, hospitalets direktion og øvrige ledergruppe vil sætte sit præg på udviklingen af Nordsjællands Hospital – nu og i fremtiden.

Afdelingen varetager ydelser indenfor specialet kirurgi og gastromedicin på Nordsjællands Hospital.

I 2018 igangsættes en større organisationsudvikling på hospitalet, der bliver helt afgørende for vores måde at organisere fremtidens patientbehandling på ved indflytning i det nye hospital i 2022. Som leder vil du få en væsentlig rolle i denne forandringsproces.

Opgaven
Sammen med den ledende oversygeplejerske får du ansvaret for den samlede ledelse af driften samt udvikling og forskning på afdelingen. Det bliver din opgave at styrke afdelingens status som en moderne og højt kvalificeret afdeling, der skal indgå som en del af fremtidens Nyt Hospital Nordsjælland. På Nyt Hospital Nordsjælland imødekommer vi med fælles akutmodtagelse, nyeste teknologi og rammer i verdensklasse kravene til fremtidens sundhedsvæsen. Samtidig skal du udvikle afdelingen, så den fremstår som en effektiv og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Vores nye ledende overlæge
Du skal evne og ville kliniknær ledelse, så målsætningerne om tilgængelighed, fælles ansvar og systematiske forbedringer kan indfries. Samtidig skal du skabe og formidle et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens medarbejdere, nære samarbejdspartnere på og udenfor hospitalet samt i de faglige miljøer.

Som ledende overlæge skal du være overlægekvalificeret speciallæge med bred uddannelse og erfaring inden for et speciale med relevans for mavetarmsygdomme. Efteruddannelse i ledelse og relevant ledelseserfaring er at foretrække.

Vi søger en leder, som

 • Er dynamisk og innovativ og bidrager til høj faglig kvalitet og effektivitet i såvel egen afdeling som på hospital.
 • Har faglig og personlig gennemslagskraft og formår at skabe troværdighed og respekt for alle faggrupper.
 • Er fleksibel, udadvendt og repræsenterer en åben og medinddragende arbejdsform
 • Kan delegere, kommunikere og arbejde tværfagligt mod fælles mål.
 • Har erfaring med og kan fremvise resultater med økonomi- og aktivitetsstyring samt driftsmålstyring.
 • Kan drive / motivere og inspirere til at arbejdet med strategi og implementering af forandringstiltag.

Om afdelingen:
Afdelingen varetager ydelser indenfor specialet kirurgi og gastromedicin på Nordsjællands Hospital, hvilket dækker:

 • Akutte kirurgiske patientforløb
 • Kolorektal cancer patientforløb med udredning, behandling og opfølgning
 • Kræftpakkeforløbskoordination
 • Godartede kirurgiske sygdomme, fx galdevejslidelser og herniesygdomme
 • Gastromedicinske patientforløb, fx kronisk inflammatoriske tarmsygdomme, funktionelle tarmsygdomme, akutte og kroniske leversygdomme og anæmisygdomme
 • Endoskopiske undersøgelser med blandt andet endoskoperende sygeplejersker og sygeplejeadministreret sedation
 • Stomiambulatorium

Afdeling for mavetarmsygdomme har 250 medarbejdere fordelt på to matrikler i henholdsvis Hillerød og Frederikssund. Afdelingen har på Frederikssund-matriklen medansvar i vagtdækning i den fælles akutmodtagelse samt modtagefunktion for kirurgi på Hillerød. Der er en specialeansvarlig overlæge i gastromedicin på Frederikssund.

Vi arbejder vi fokuseret med udvikling af kvalitet, såvel faglig, organisatorisk som patientoplevet. Der er patientforløbsbeskrivelser på væsentlige områder, hvor ventetider, effektivitet, høj faglig kvalitet, medinddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet.

Du kan læse mere om afdelingen på Nordsjællands Hospitals hjemmeside.

Løn og ansættelse:
Ansættelsen sker efter aftalen for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning:
Som ansøger beder vi dig forholde dig til de syv lægeroller og beskrive dine kompetencer og erfaringer i henhold til disse. Kandidater kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Ansøgningsfrist: 26. januar 2018 kl. 12.00. Der er planlagt samtaler henholdsvis den 8. februar og den 21. februar 2018.

Yderligere information:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Lene Breum på tlf. 40269988 eller hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth tlf. 48293004.