Ledende overlæge Visionær ledende overlæge søges til Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Dette job er udløbet

Har du lyst til at lede og udvikle stærke fagligheder og få samarbejder og talenter til at gro på en afdeling, som er patientnær, forskningsaktiv og trives i en travl hverdag, – så har vi jobbet til dig.

Vi søger en leder, der aktivt går nye veje og tør være synlig via 81 ansatte på en afdeling med engagerede og kompetente medarbejdere i Holstebro. En leder som kan se mulighederne i at udvikle det urinvejskirurgiske speciale via partnerskaber og nye måder at gøre tingene på.

Du har drive og mod til at stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af en Urinvejskirurgisk afdeling, som varetager hovedfunktion i urologi og specialfunktioner bl.a. indenfor nyrecancer-kirurgi og prostatacancer-kirurgi i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Aktuelt råder afdelingen over 20 heldøgnssenge samt et selvstændigt ambulatorium, hvortil der også er knyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingen har en årlig aktivitet på ca. 3.000 udskrivninger og ca. 17.000 ambulante besøg. Desuden har afdelingen ca. 2000 ambulante operationer årligt i dagkirurgisk afsnit.

For dig betyder det en unik mulighed for at præge processen med den ordentlighed, som er en selvfølge for din ledelse. Vi tilbyder en velfungerende afdeling med et stærkt engageret og professionelt personale, som loyalt vil støtte op om et dialogbaseret samarbejde. I tæt samarbejde med oversygeplejersken bliver det din opgave at fastholde kursen og sikre, at ambitioner og udvikling af klinisk praksis og høj patienttilfredshed følges ad.

Rammerne for fremtiden er en udflytning til Regionshospitalet Gødstrup i 2020. Her vil vi bygge videre på solide samarbejdsrelationer med øvrige hospitaler i og udenfor Region Midtjylland, kommunerne i Vestklyngen, områdets praktiserende læger og sidst men ikke mindst med patienter og pårørende samt de øvrige afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først og hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Dine kvalifikationer:

  • Speciallæge inden for det urinvejskirurgiske område
  • Har formel lederuddannelse og/eller erfaring indenfor ledelse samt stor lyst til at lede
  • Har en faglig profil som flugter med afdelingens opgaveportefølje
  • Er visionær, forandringsskabende og innovativ
  • Er kommunikator med evne til at lede, udvikle og inddrage personale
  • Viser beslutsomhed og situationsbestemt handlekraft
  • Er samarbejdende og relationsskabende
  • Fokuserer på gode udviklings- og læringsmiljøer
  • Er loyal i forhold til beslutninger og aftaler

Fakta om Urinvejskirurgisk afdeling
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et optageområde på ca. 300.000 borgere og varetager udredning og behandling af patienter på Regionshospitalet Holstebro.

Afdelingen samarbejder aktuelt med Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg og Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital med formaliseret samarbejde om specialfunktionerne nyrecancerkirurgi og radikal prostatektomi.

Afdelingen har stor undervisningsforpligtelse og varetager aktuelt uddannelse af sekretærelever, SOSA´ere, sygeplejestuderende, medicinstuderende og læger under uddannelse.

Der er forskningssamarbejde med Aarhus Universitet blandt andet i form af dele-professorat.  Afdelingen er velrenommeret indenfor lægelig videreuddannelse.

Til afdelingen er tilknyttet professor, Ph.d.-studerende og projektsygeplejerske; der foregår kontraktforskning med lægemiddelindustrien samt egeninitierede projekter.

Afdelingens lægenormering består af 9 overlæger, 2 afdelingslæger og 10 yngre læger.

Afdelingens størrelse muliggør at den ledende overlæge, efter eget skøn og i det omfang ledelse og administrative funktioner tillader det, kan deltage i klinisk arbejde.

Du kan læse mere om Urinvejskirurgisk Afdeling her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/urinvejskirurgisk-afdeling/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 eller oversygeplejerske Bettina Lund-Nielsen tlf. 7843 9421.

Ansættelse 1. april 2018 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Den lægefaglige bedømmelse vil blive foretaget ud fra de 7 lægeroller. Der vil blive anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren. Ved ansættelsessamtalen vil kandidaterne blive præsenteret for en case med en aktuel problemstilling.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2017

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 29. november 2017.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.