Læger til lægevagten i Region Sjælland

Dette job er udløbet

Ønsker du at indgå i en helt central og højt værdsat funktion med mulighed for at gøre en forskel?

Motiveres du af at skabe tryghed og sikre borgerne den rette rådgivning?

Og vil du bidrage til, at Region Sjællands Lægevagt bliver en moderne lægevagt som rykker sundhedsvæsnet endnu tættere på den enkelte borger?

Så er du måske en af vores nye læger i regionens lægevagt.

I lægevagten vil du arbejde med diagnosticering og behandling af regionens borgere – yngre som ældre med akut sygdom. Det sker via 11 lægevagtskonsultationer fordelt i regionen, ved sygebesøg og den centrale visitation.

Afhængig af kompetencer kan du søge om følgende lægeroller:

  • Visitation
  • Konsultation
  • Sygebesøg

Du kan læse mere om de enkelte roller her.

Som vagtlæge indgår du i et samarbejde med Præhospitalt Centers reddere, som i moderne udstyret lægevagtsbiler assisterer dig ved sygebesøg.

Både i konsultationerne og i visitationen vil der være sygeplejersker, som hjælper og assisterer, så du får tid til det lægelige arbejde. Med brug af POCT i konsultationer og ved sygebesøg, får du bedre mulighed for at underbygge kliniske diagnoser og behandle patienten i vagttid.

Alt i alt får du som læge, i Region Sjællands nye lægevagt, betingelser, for at gøre det læger er bedst til; at være tilstede, visitere, diagnosticere og behandle, når der er akut behov for lægefaglige kompetencer.

Det forventer vi

At du er uddannet speciallæge i almen medicin eller et andet speciale med tilsvarende kompetencer. Du kan også være i hoveduddannelsesforløb i almen medicin fase 1, 2 eller 3, hvor du kan komme i betragtning til de vagttyper, du har gennemført selvstændigt i dit hoveduddannelsesforløb.

At du deltager i et introduktionsprogram i starten af din ansættelse.

At du har kendskab til lægevagtsarbejde og kan tage vagter indenfor både visitation, konsultation og besøg for kontinuerligt at bevare opdateret viden om de enkelte funktioner. Hvis du ikke kan varetage alle lægefaglige funktioner fra start, er det en målsætning, at du uddannes til det i lægevagten.

Du indgår i teamsamarbejdet og bidrager med din lægefaglige viden samtidig med, at du udviser selvstændighed og er i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer.

At du som person kommunikerer klart og professionelt på en imødekommende og empatisk måde. Du er bevidst om din rolle som den tryghedsskabende person og du formår at skabe tillid i samtalen med borgeren.

Du er fortrolig med IT og arbejder ubesværet i et digitalt set up.

Det kan du forvente

Et dynamisk miljø hvor der er et tæt samarbejde til sygeplejersker og reddere – en organisation med stor sammenhængskraft mellem de akutte områder – somatiske sygehuse, psykiatrien, de kommunale akuttilbud og den præhospitale indsats.

Vi arbejder målrettet på at sikre de bedste kompetencer i lægevagten og derfor tilbyder vi løbende relevante kurser og kompetenceløft.

Topmotiverede kolleger med en professionel og løsningsorienteret tilgang til tingene. Kolleger som sætter borgerne først og drives af at hjælpe dem til den rette behandling.

Mulighed for direkte support fra IT-kyndig kollega, der kan hjælpe dig.

Om Region Sjællands Lægevagt

Region Sjællands nye lægevagt varetager fra 1. oktober 2022 borgernes behov for hjælp ved akut opstået sygdom uden for egen læges åbningstid. Vi tager imod opkald fra borgerne, kører på sygebesøg i lægevagtsbiler og bemander lægevagtskonsultationer fordelt 11 steder i regionen.

Vores mål er at bidrage til at skabe øget sammenhæng, nærhed og kvalitet i den akutte behandling af borgerne i Region Sjælland. Det betyder bl.a., at vi arbejder for at afslutte flest mulige behandlinger tæt på eller i borgernes eget hjem. Vi er en datadrevet lægevagt, som løbende vil blive udviklet med afsæt i den nyeste viden og erfaringer fra bl.a. borgere og fagpersoner. Vi lægger vægt på at være en fællesskabsbaseret arbejdsplads, hvor forskellige faggrupper bidrager med det, de er bedst til.

Løn og ansættelsesforhold

Aflønning sker jf. gældende overenskomst. Du kan læse mere her.

Telefonsamtaler i lægevagtens visitation optages. Lægevagtsbilerne er udstyret med GPS, så tracking er mulig.

Ansættelsen finder sted i Det Nære Sundhedsvæsen.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingerne, så kontakt praksiskonsulent Charlotte Voglhofer på cvog@regionsjaelland.dk eller tlf. 40 10 03 06 (uge 28) eller lægefaglig chefkonsulent, Kitten Weber, speciallæge i almen medicin og akutmedicin på ksw@regionsjaelland.dk eller tlf.: 93 56 94 92 (fra uge 29).

Du kan læse mere om strategien ”Sundhed tæt på dig” og ”Sundhedsaftalen”, som danner grundlaget for vores vision.

Du kan se vores organisationsdiagram her og vores præsentationsvideo af Det Nære Sundhedsvæsen her.

Ansøgning

Søg ansættelse som vagtlæge i Region Sjælland via linket. Vedhæft ansøgning og cv.

I forbindelse med ansøgning får du mulighed for at byde ind på ledige vagter og vælge arbejdssted (alt efter kompetencer).

Samtaler afholdes løbende.

Er du allerede en del af Region Sjællands lægevagt, skal du fremsende ansøgning som beskrevet ovenfor og du vil herefter modtage yderligere information om din ansættelse i lægevagten.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.