Læger til introduktionsstilling på Skolebørnsafsnit C v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland Stillingerne er en fuldtidsstillinger til besættelse fra 1. maj 2017 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
  • Monofaglig vejledning ugentligt
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter.

Afsnit C, alment skolebørnsafsnit, Risskov
Vi søger 2 læger, som har lyst stil at stifte bekendtskab med den almene børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at være med til at udvikle afsnittets undersøgelses- og behandlingstilbud.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser,
opmærksomhedsforstyrrelser hvor der mental retardering og høj grad af kompleksitet pga. sociale forhold, affektive lidelser, psykose og angstlidelser. Afsnittet varetager udredning og behandling på såvel hovedfunktionsniveau som regions- og højt specialiseret niveau.

Afsnittet består af et sengeafsnit med 9 døgnpladser samt 3 ambulante teams. De ambulante teams består af speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver samt sekretærer.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen, meresoer@rm.dk tlf. 7847 3118 eller hos afdelingssygeplejerske Anne Nemec, anneneme@rm.dk tlf. 7847 3129.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.

Ledelsen ved BUC har besluttet, at lægerne på BUC, Risskov fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUC, Herning.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside www.buc.rm.dk

Ansøgningsfrist: Søndag 5. marts 2017
Ansættelsessamtaler: Torsdag den 9. marts 2017

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format. Skulle du have problemer med dette, så kontakt Yvonne Nielsen på tlf. 7847 3459.

BUC er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.

Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUC af 7 enheder fordelt i Risskov, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke cpr.nr. Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.

https://www.youtube.com/watch?v=G_mFJTCUgKI