Lægemiddelstyrelsen søger læge til godkendelse af nye lægemidler – deltidsansættelse

Dette job er udløbet

Vil du være med til at godkende og regulere lægemidler til gavn for patienter og samfund? Så er en stilling som medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen noget for dig!

Lægemiddelstyrelsen har en vision  

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund.

Vi er ca. 400 medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen på Islands Brygge, men gennem det Europæiske Lægemiddelagentur EMA (European Medicines Agency) samarbejder vi dagligt med vores kolleger fra de andre europæiske lægemiddelmyndigheder. Vi deltager i forskellige faglige arbejdsgrupper med andre eksperter, og Danmark har medlemmer i alle de europæiske lægemiddelkomiteer.

Det er vores vision at være en drivkraft i det europæiske samarbejde, sikre en stærk international position samt bidrage til at gøre Danmark til en førende life science nation. Lægemiddelstyrelsen er præget af stærk faglighed og engagement.

Om stillingen

Stillingen er placeret i enheden Medicinsk Evaluering og Biostatistik. I enheden deltager vi i godkendelsen af nye lægemidler fra den medicinske og kliniske vinkel og i vedligeholdelsen af markedsføringstilladelserne. Din rolle bliver at vurdere kliniske data: Hvordan er lægemidlets farmakologi? Har lægemidlet en klinisk relevant effekt på den tiltænkte patientpopulation? Er der et rimeligt forhold mellem effekt og sikkerhed? Er der vist særlig risiko hos f.eks. børn eller nyresyge?

I enheden er de fleste lægefaglige ressourcer i Lægemiddelstyrelsen ansat sammen med biostatiske kompetencer. I alt er vi 7 overlæger, 7 afdelingslæger og to lægesekretærer. Der er tale om en deltidsstilling, 10 timer om ugen, hvor du især skal arbejde inden for godkendelsesområdet med din vigtige specialviden. Der er primært tale om distancearbejde, men der kan optræde møder i Lægemiddelstyrelsen, enten om konkrete sager eller sammen med de øvrige deltidsansatte læger i enheden.

Hvem søger vi?  

Du er speciallæge eller godt på vej, f.eks. i et internt medicinsk speciale, hæmatologi, onkologi, klinisk farmakologi, eller andre specialer, såsom ofthalmologi, pædiatri, dermatologi eller andet. Din videnskabelige og faglige ekspertise er afgørende. Du skal have interesse og flair for at vurdere klinisk forskning. Du skal kunne kombinere og balancere det detaljeorienterede med det pragmatiske. Engelsk er vores daglige, skriftlige arbejdssprog.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger. Der er tale om en deltidsstilling 10 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.

Hvor kan du få yderligere oplysninger?  

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte konstitueret enhedschef Mette Aaboe Hansen på telefon 22 81 95 55 eller overlæge Doris Hovgaard på telefon 93 59 01 56. Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

Er du interesseret?  

Så send os din ansøgning med CV og eksamensbevis elektronisk via linket under jobannoncen på vores hjemmeside www.lmst.dk/job senest 6. marts 2017. Ansættelsessamtaler indledes i uge 10.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.