Lægemiddelinspektør til Enhed for Lægemiddelkontrol

Dette job er udløbet

Inspektionen i Lægemiddelstyrelsen søger en lægemiddelinspektør.

Om os
I Inspektionen, som er en sektion i Enheden for Lægemiddelkontrol, er vi 26 inspektører. Inspektionen har bl.a. til opgave at inspicere:

 • pharmacovigilance systemer hos indehavere af markedsføringstilladelser eller deres repræsentanter.
 • lægemiddelfremstilling og -engrosforhandling for at sikre efterlevelse af GMP/GDP (god fremstillings-/distributionspraksis) hos lægemiddelvirksomheder og sygehusapoteker
 • lægemiddelforsøg for at sikre, at GCP (god klinisk praksis) efterleves i kliniske forsøg og med kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr
 • lægemiddelvirksomheder, der udfører ikke-kliniske sikkerhedsforsøg for at sikre efterlevelse af GLP (god laboratoriepraksis)
 • detaildistributører og apoteker
 • fabrikanter af Medicinsk Udstyr og kliniske afprøvninger med Medicinsk Udstyr

Dit arbejde
Du skal primært beskæftige dig med inspektioner og udføre pharmacovigilance inspektioner i Danmark.

Ud over inspektionerne, vil du skulle beskæftige dig med:

 • deltagelse i internationalt fagligt arbejde om regler, herunder møder i Pharmacovigilance Inspectors’ Working Group i European Medicine Agency (EMA) i London
 • administrative opgaver indenfor området, evt. i samarbejde med styrelsens øvrige sektioner, f.eks. implementering af EU-lovgivning
 • foredragsvirksomhed vedrørende pharmacovigilance, specielt rettet mod indehavere af markedsføringstilladelser samt disses kontrakttagere
 • besvarelse af forespørgsler indenfor området, evt. i samarbejde med styrelsens øvrige enheder.

Din uddannelse og erfaring
Vi lægger vægt på, at du har en naturvidenskabelig akademisk baggrund som f.eks. farmaceut, læge eller dyrlæge med betydelig erfaring med pharmacovgilance, gerne suppleret med audit erfaring.

Endvidere skal du:

 • have gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
 • have kendskab til IT på brugerniveau
 • være glad for at være på farten, da der vil være en del rejseaktivitet, såvel i ind- som udland
 • gerne have erfaring med gennemførelse af audits eller inspektioner
 • gerne have kørekort

Dine personlige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:

 • har gode samarbejdsevner, er målrettet og tager det som en selvfølge at overholde tidsfrister og bevare overblikket i stressede situationer
 • får noget fra hånden, og er med til at udvikle vores områder og engagerer dig
 • har ledelsespotentiale og kan stå fast over for autoriteter, når det er nødvendigt
 • er diplomatisk, har situationsfornemmelse og godt humør.

Af habilitetsmæssige grunde, er det vigtigt, at du som inspektør ikke har særlige interesser i de virksomheder, du skal inspicere.

Vi tilbyder

 • et spændende og selvstændigt job med varierende arbejdsopgaver i en sektion med gode kollegaer,
 • en stor kontaktflade til lægemiddelindustri, og myndigheder,
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling,
 • relevant videreuddannelse i det regulatoriske område.

Om ansættelsen
Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Hovedparten af inspektionerne vil være nationale, men internationale inspektioner i og udenfor EU kan forekomme. Inspektioner foretages også på vegne af EMA.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Annette Byrholt Hansen på tlf. 44 88 92 72 eller lægemiddelinspektør Lisbeth Bregnhøj på tlf. 41 12 90 23.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6-8.

Lægemiddelstyrelsen har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.