Lægelig direktør Direktion

Ansøgningsfrist: 2018-11-04T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Vil du arbejde aktivt for, at Sydvestjysk Sygehus er patientens foretrukne valg i et integrerende sundhedsvæsen? Og vil du være med til at indfri Sydvestjysk Sygehus’ ambitiøse mål på særligt forsknings- og uddannelsesområdet? Så er du måske den nye lægelige direktør til Sydvestjysk Sygehus.  

 

Vi søger en lægelig direktør, der, sammen med den øvrige sygehusdirektion, har lyst og evne til at lede, udvikle og skabe rammer for et dynamisk og resultatorienteret sygehus med ambitiøse mål for klinikken og organisationen.   

 

Sydvestjysk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus, der rummer kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion og et effektivt stabsapparat. Sydvestjysk Sygehus har mere end 2700 medarbejdere, og har aktiviteter i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Hvert år har sygehuset ca. 40.000 indlagte patienter og over 280.000 ambulante besøg.   

 

Sydvestjysk Sygehus er i øjeblikket i en positiv udvikling. Bl.a. står sygehuset bag en ny praksisnær kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg i samarbejde med SDU, og sygehuset har i det hele taget markeret sig med et stærkt uddannelsesmiljø på et højt niveau. Derudover er en ny forskningsstrategi undervejs, og den skal frem til 2022 vise vejen til en endnu stærkere forskning på Sydvestjysk Sygehus. Sidst men ikke mindst, gennemgår Sydvestjysk Sygehus frem mod 2020 desuden en række omfattende om- og udbygninger, der skal fremtidssikre sygehuset. Bl.a. bygges en ny sengebygning, som forventes indflytningsklar i 2019. 

 

Sygehuset er et veldrevet sygehus med engagerede medarbejdere, høj faglighed, lav medarbejderomsætning og en sund økonomi. Derudover er Sydvestjysk Sygehus præget af en flad og smidig organisationsstruktur med korte og hurtige kommunikationsveje, hvilket giver gode betingelser for det tillidsfulde samarbejde, som præger os. 

 

Vær med til at skabe retning og resultater 

Den lægelige direktør udgør sammen med den administrerende sygehusdirektør og den sygeplejefaglige direktør Sydvestjysk Sygehus’ øverste strategiske og driftsmæssige ledelse.  

 

Sygehusdirektionen er en del af koncernledelsen i Region Syddanmark. En væsentlig del af sygehusdirektionens arbejde er derfor også opgaver på tværs af regionen samt at tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv.   

 

Derudover har den lægelige direktør sammen med den øvrige sygehusdirektion ansvaret for, at:  

 • udvikle Sydvestjysk Sygehus inden for rammerne af regionsrådets beslutninger og visionen for Region Syddanmark i samarbejde med regionens øvrige sygehuse.  
 • sikre gode rammer for fremtidige innovative og forskningsmæssige indsatser og prioriteringer.  
 • skabe rammer og vilkår som understøtter en høj kvalitet i udredning, behandling, service og pleje af patienter samt styrke og fortsat udvikle en kultur og en praksis, hvor patienten er først og inddrages på forskellige niveauer.    
 • sikre, at Sydvestjysk Sygehus også fremadrettet har et godt og sundt arbejdsmiljø, og er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække dygtige og engagerede ledere, medarbejdere og specialister. 
 • kommunikere sygehusets strategi, mål- og indsatsområder samt de værdier, sygehuset bygger på, både internt og eksternt.  
 • agere som konstruktiv sparringspartner, udøve direkte ledelse og sikre det direkte samspil med sygehusets afdelinger i forhold til løbende opfølgning og udvikling af kvalitet, service, aktivitet og økonomi.   
 • udvikle og styrke den sammenhængende, koordinerende og tværsektorielle indsats mellem almen praksis, kommuner og region og repræsentere regionen i forhold til centrale myndigheder og andre sygehuse i landet, herunder sikre at regionen og sygehuset styrker sin deltagelse og position i centrale udvalg mv. 
 • samarbejde med regionens øvrige sygehuse, tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv og fortsætte arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel 

 

Ydermere vil den nye lægelige direktør have en særlig rolle i forhold til at arbejde strategisk med det lægefaglige område, herunder sikre, at:  

 • Sydvestjysk Sygehus fremadrettet får en endnu stærkere profil på forskningsområdet både regionalt, nationalt og internationalt.  
 • Sydvestjysk Sygehus også fremadrettet har et unikt uddannelsesmiljø med lægeuddannelser på et højt fagligt niveau. 
 • Sydvestjysk Sygehus også fremadrettet kan tiltrække og rekruttere kvalificerede læger.   

 

Solid ledelseserfaring og værdibaseret ledelsesstil 

Som lægelig direktør forventes det, at du er uddannet speciallæge, og har solid ledelseserfaring fra sundhedsvæsnet. Du skal have opnået dokumenterede ledelsesresultater samt have evnen til positivt at drive forandringer. Din praktiske ledelseserfaring ses gerne kombineret med en teoretisk ledelsesuddannelse og forskningskompetencer, dog uden at det er et krav. 

 

Derudover forventes det, at den lægelige direktør har et godt omdømme, er fagligt respekteret, og har et stort kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer inden for sygehusområdet.   

 

Du skal desuden have stærke analytiske kompetencer og kunne skabe overblik over komplekse faglige, administrative og økonomiske forhold. Samtidig skal du have udprægede kommunikative og formidlingsmæssige egenskaber, der sikrer følgeskab. 

 

Det er endvidere væsentligt, at du kan identificere dig med Sydvestjysk Sygehus’ og Region Syddanmarks værdier og vores ambition om ”Patienten Først”. 

 

Herudover lægges vægt på, at du: 

 • kan skabe og understøtte gode relationer, er team- og samarbejdsorienteret, og kan lytte i samspillet med andre.  
 • kan fungere som en stærk relationsskaber og kommunikator, der skaber, vedligeholder og udbygger netværk og strategiske alliancer med Sydvestjysk Sygehus’ samarbejdspartnere på et regionalt, nationalt samt internationalt niveau. 
 • har en fleksibel og tilgængelig arbejdsform og samtidig fremstår tillidsskabende med en naturlig autoritet og gennemslagskraft, der skaber tydelighed i prioriteringer og beslutninger.  

 

Vilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale vedrørende lægelige chefer.  

 

Tiltrædelse 

Stillingen ønskes besat 1. januar 2019. 

 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 2899 3240, koncerndirektør Kurt Espersen, tlf. 2167 9021, administrerende sygehusdirektør Per Busk, tlf. 2172 6687 eller sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth, tlf. 5116 7089.  

 

Se stillings- og personprofil via linket her.

 

Ansøgningsfristen er 4. november 2018. Vi afholder 1. samtaler 12. november 2018 og 2. samtaler 19. november 2018. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil vi evt. anvende en personlighedstest.