Lægeintroduktionsstilling i Akutmedicin efter en NY MODEL, Fælles Akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Fælles Akut Modtagelse

Ansøgningsfrist: 05/02/2023 Sygehus Sønderjylland

Stillingsnumre: 5004-10-15-i-06

Kan du lide at udgå fra symptomer og finde ud af hvad patienten fejler?

Kan du lide teamsamarbejde?

Kan du lide indimellem at deltage i tidskritiske livreddende interventioner?

I SÅ FALD ER AKUTMEDICIN NOK DET RETTE SPECIALE FOR DIG!

Sygehus Sønderjylland lancerer NU en ny introduktionsstilling i Akutmedicin med øget fokus på den akutmedicinske kerneopgave og identiteten som akutmediciner. Hvor I-lægerne efter den ”gamle” model skifter funktion hver 3. måned, deltager du som I-læge i den nye model i FAM-lægernes akutmedicinske arbejde i hele 12-månedersperioden, men har fokuserede ophold i de specialer, hvor du har behov for mere erfaring.

Akutmedicinere visiterer, undersøger og behandler patienter fra alle specialer i den akutte fase af deres sygdom eller skade. Uddannelsen i Akutmedicin giver derfor en bred faglig kompetence. Patientklientellet er varieret – alt fra ortopædkirurgiske småskader til traumepatienter og kritisk syge medicinske, kirurgiske og kardiologiske patienter. Det tætte samspil med andre specialer og andre faggrupper træner de personlige evner i kommunikation, organisation og samarbejde. Du vil bl.a. få kompetencer indenfor bl.a. triage, prioritering, akutmedicinsk ultralyd-diagnostik, ABCDE-systematik ved modtagelse af den ustabile patient og vejledning af KBU-læger og medicinstuderende.

Hvad går mit arbejde ud på?
Som introduktionslæge vil du lære at håndtere akutte patienter indenfor både det medicinske og det kirurgiske sygdomsspektrum. Fokus vil være på modtagelse af akutte medicinske patienter og skadestuearbejde. Ved fokuserede ophold er der mulighed for at få ekstra erfaring med fx akut kirurgi, kardiologi og/eller ortopædkirurgisk skadestuearbejde.

Hvordan foregår uddannelsen?
Vores afdeling er engageret i udviklingen af specialet Akutmedicin. Vi har et godt uddannelsesmiljø, tæt supervision, og vi værdsætter godt klinisk arbejde.

Der venter dig et tilrettelagt uddannelsesprogram, en engageret uddannelseskoordinerende yngre læge og en uddannelsesansvarlig overlæge med gode kontakter til de andre specialer i huset og til regionens øvrige akutmedicinske afdelinger.

Vi tilbyder forholdsvis mange kurser i ansættelsesforløbet: et lokalt kursus i akutmedicinsk ultralydsdiagnostik, 3-dageskurset EMCC (Emergency Medicine Core Competencies), et skadestuekursus som arrangeres af Yngre Ortopædkirurger i Danmark og simulationskurser i henholdsvis lumbalpunktur og ultralydsvejledt vaskulær adgang (venflon/arteriepunktur). Der er derudover et obligatorisk vejlederkursus, så du kan fungere som vejleder for en af vores KBU-læger.

Fakta om FAM, Sygehus Sønderjylland
Fælles Akutmodtagelse (FAM) er beliggende på Sygehus Sønderjyllands matrikel i Aabenraa og har et optagelsesområde på ca. 235.000 borgere.

Afdelingen består af to afsnit på to etager, FAM 1 og FAM 2, med henholdsvis 12 behandlingspladser og 44 sengepladser i gode fysiske rammer.

  • FAM 1 modtages alle visiterede patienter med skader. Desuden modtages her alle akutte ortopædkirurgiske patienter, traumepatienter og ”112-patienter” fra hele Sønderjylland. Der behandles i gennemsnit 65 patienter pr. døgn.
  • FAM 2 modtages visiterede patienter til akut udredning og behandling, som kan foregå akut-ambulant (samme dag) eller under indlæggelse i op til 48 timer. Hvis vi forventer længere indlæggelsestid visiterer vi patienterne til relevant stamafdeling. I FAM2 behandles ca. 50 patienter pr. døgn i FAM 2.

I FAM er der ansat ca. 10 speciallæger med forskellig faglig baggrund, heraf 3 speciallæger i Akutmedicin. Vi har 4-6 introduktionslæger i Akutmedicin, 2-3 KBU læger, ca. 100 sygeplejersker og 30 akutsekretærer. I det daglige arbejde i FAM deltager desuden mange gode kolleger fra Sygehusets andre afdelinger.

Findes der et akademisk miljø?
FAM driver sammen med Syddansk Universitet en fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin med ca.  10 Ph.d.-studerende. Lederen er vores professor i Akutmedicin, som sideløbende har klinisk arbejde i FAM.

Vi har et tæt samarbejde med sygehusets Lærings- og Forskningshus indenfor bl.a. simulationstræning. Der er mulighed for deltagelse i mindre og større forskningsprojekter, og vi yder gerne vejledning og støtte til egen forsknings- og undervisningsaktivitet.

Hvilke forventninger har I til mig?
Vi glæder os til at møde vores næste introduktionslæge! Du må gerne medbringe en stor portion nysgerrighed. Vi forventer at du går fuldt ind i det akutmedicinske arbejde, at du har lyst til selv at lære og at lære fra dig, at du er en god teamspiller og har respekt for andre faggrupper og specialer og – ikke mindst – at du kan lide at være der for patienterne.

Praktiske forhold
Stillingen ønskes besat til 01-04-2023 eller efter aftale. Det er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men deltidsansættelse kan aftales.

Sygehuset kan være behjælpeligt vedrørende boligforhold og andre praktiske forhold i sammenhæng med ansættelsen.

Yderligere informationer kan indhentes ved:

Ansøgningsfrist: 05-02-2023.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 09-02-2023, kl. 13-15.