Lægefaglig Sektionsleder til Akuttelefonen 1813

Dette job er udløbet

Vi søger en sektionsleder med lægefaglig baggrund til Akuttelefonen 1813. Er du uddannet speciallæge med en bred lægefaglig erfaring fra enten almen praksis eller hospitalernes akutområder? Vil du ledelsesmæssigt være en del af Danmarks største vagtcentral, hvor vores vigtigste opgaver er altid at være der, når borgerne har brug for os og sikre den rette hjælp til den rette tid gennem en høj faglighed i visitationen i et innovativt miljø præget af forskning og telemedicinske løsninger? Ønsker du at stå i spidsen for den lægefaglige udvikling i tæt samarbejde med dygtige kolleger her og på Akutmodtagelserne, så er Region Hovedstadens Akutberedskab det rette sted.

Dine opgaver
Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af en Enhedschef samt en Sektionsledergruppe på i alt syv inklusiv denne stilling. Sektionsledergruppen består af to Sektionsledere med lægefaglig baggrund og fem Sektionsledere med sygeplejefaglig baggrund. Driftsledelse med høj faglighed er helt centralt i vores organisation, da vi har en række klare politiske målsætninger og krav ift. svartider, som skal honoreres. Det kræver en stabil og stærk drift. Du skal derfor have ikke kun faglig indsigt og erfaring med visitation af akut syge, men også evne føling med driften, for derigennem at tilegne dig et indgående kendskab til den samlede visitation. Du har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for læger der har tjeneste/er ansat på Akuttelefonen 1813. En vigtig del af din opgaveportefølje er faglig og personlig personaleledelse, kompetenceudvikling og udvikling af det faglige miljø for vores lægekonsulenter. I tæt samarbejde med Enhedschefen, vores Rådgivende læger og vores anden lægefaglige Sektionsleder, der har ansvar for kvalitetsområdet og vores læger i HU-forløb, står du således i spidsen for den lægelige videreudvikling af 1813.

Vi arbejder målrettet på at videreudvikle stærke samarbejdsrelationer til både Akutmodtagelserne og –klinikkerne i Regionen samt primær sektor. Her vil du få en central rolle udi at skabe tværgående samarbejder.

Din profil og dine kompetencer
Du er uddannet speciallæge i almen medicin eller anden relevant medicinsk speciallægeuddannelse, og har en bred lægefaglig baggrund med akut syge patienter. En væsentlig del af stillingen består i personaleledelse. Det er således nødvendigt, at du har interesse for dette og at det motiverer dig. Du ser ledelse som en disciplin og evner at lede og engagere medarbejdere. Det er en fordel, hvis du har dokumenteret lederuddannelse.

Som person er du vant til en travl dagligdag, omstillingsparat og modtager forandringer positivt. Du er målrettet og går efter succes. Du formår at handle, tage ansvar og træffe beslutninger. Du har gode samarbejdsevner, også på tværs af faggrupper og enheder, og ser det som en styrke at skabe et stærkt tværfagligt samarbejde.

Akuttelefonen 1813 er samtidig en arbejdsplads, hvor medarbejderne hovedsageligt er på arbejde om aftenen mandag-fredag samt i weekenden. Dette stiller krav til ledelsesmæssig fleksibilitet, og vi har en forventning om lederne er til stede når medarbejderne er det. Det skal således forventes, at der vil være weekendfremmøde minimum hver 5 weekend samt fremmøde 2-3 aftner pr. måned.

Da det er en overlægestilling bedes du i din ansøgning redegøre for dine kompetencer inde for de 7 lægeroller:

  • Medicinsk ekspert/lægefaglig (speciallægeuddannelse, dansk autorisation)
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Leder/administration/organisation
  • Sundhedsfremme
  • Akademiker/forsker og underviser
  • Professionel

Vi vil drøfte lægerollerne og dine kompetencer ved samtalen.

Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv
Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler. Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab.

Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser.

Vi investerer i dig
Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi mener, vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte enhedschef Marie Baastrup på tlf. 22674299. Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akut

Ansøgningsfrist
Upload din motiverede ansøgning, CV samt relevante bilag senest 31. juli 2018 kl. 12.00.
I bilag skal der som minimum være dokumentation for uddannelse samt autorisation. Autorisationen skal være af dags dato.
Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.
Samtaler forventes afholdt i uge 33. Vi gør opmærksom på, at der kan komme en 2. samtalerunde, og at der i denne vil indgå test.