Læge til vagtfri stilling på Rygcenter Syddanmark, Medicinsk Ambulatorium Middelfart Rygcenter Syddanmark

Ansøgningsfrist: 25/03/2019 Sygehus Lillebælt

Vi søger en læge med gode samarbejdsevner og med erfaring indenfor bred udredning og diagnostik. Specialet er ikke altafgørende – det er kompetencerne.  

 

Vi er på udkig efter dig med intern medicinsk, ortopædkirurgisk, almen medicinsk eller anden relevant baggrund – både hvis du ønsker fast længerevarende tilknytning, men også hvis du over kortere tid ønsker at udbygge dine kompetencer indenfor udredning og behandling af rygpatienter.  

 

Rygcenter Syddanmark er en afdeling, der som noget unikt dækker både den medicinske og kirurgiske udredning og behandling. I den medicinske del sker udredning og behandling i tæt tværfagligt samarbejde, som hele tiden forsøges udviklet.  

 

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og lægesekretærer løser de kliniske arbejdsopgaver sammen ud fra vores forskellige kompetencer, hvor respekten for de forskellige fagligheder er vigtig, og læring og sparing sker gensidigt mellem alle faggrupper.  

Vi vægter en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.  

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.  

 

Vi har et ambitiøst mål om: Det hensigtsmæssige patientforløb  

 • Høj faglig patientoplevet kvalitet  
 • En tværfaglig uddannelsesinstitution med tilknyttede professorer og lektorer  
 • Et aktivt forskningsmiljø som alle er en del af  

 

Hos os får du Et samlet Rygcenter med en ny selvstændig afdelingsledelse  

 • En vagtfri stilling med ansvar og mulighed for indflydelse  
 • En afdeling i udvikling, hvorfor vi lægger særligt vægt på omstillingsparathed og konstruktivitet  
 • En afdeling hvor klinik og forskning er tæt forankrede  
 • Et individuelt tilpasset introduktionsprogram  
 • Et højt specialiseret fagligt miljø, hvor kvaliteten er i højsæde  

 

Om DIG Har minimum 2 års klinisk erfaring som læge  

 • Kan arbejde selvstændigt og har god forståelse for eget kompetenceniveau  
 • Har lyst til at supervisere og lære fra dig  
 • Ser en positiv udfordring i at arbejde med udvikling og optimering af arbejdsgange  
 • Er fleksibel og loyal  
 • Har lyst og vilje til at lade dig udfordre og udvikle dig fagligt  
 • Bidrager positivt til samarbejdet og arbejdsmiljøet i afdelingen  
 • Vil være med til at uddanne kommende kolleger både læger, fysioterapeuter og kiropraktorer  
 • Kan bidrage aktivt i det tværfaglige specialistteam med læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og sekretærer  

 

Om Rygcenter Syddanmark  

Rygcenter Syddanmark undersøger, udreder og behandler subakutte og kroniske medicinske og kirurgiske rygpatienter fra hele Region Syddanmark og er en del af Sygehus Lillebælt.  

Der arbejdes målrettet ud fra visionen om “rette kompetence til rette patient til rette tid”.  

Rygcenteret har 27.000 ambulante kontakter og opererer 1.400 patienter årligt.  

Læs mere om os på siden http://llk.dk/qsknq7  

 

Vil du vide mere?  

Du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jakob Espesen telefon 2972 7977 eller mail jakob.espesen@rsyd.dk

 

Samtaler forventes afholdt 3. april 2019

Ansøgning skal indeholde ansøgers kompetencer indenfor de 7 lægeroller. 

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til den faglige overenskomst.  

 

Stillingen er på 37 timer eller efter aftale. Tiltrædelse 1. maj 2019 eller efter aftale.  

 

Stillingen kan være fast eller tidsbegrænset (5 år ved 1. reservelæger jf. YL) alt efter ønsker og stillingsbetegnelse.