Læge til introduktionsstilling på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart søges pr. 1. september 2023 eller efter aftale Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 17/07/2023 Psykiatrisk Afdeling

Har du lyst til at arbejde i et velfungerende og udviklende miljø med fokus på godt teamwork og høj faglighed, så er muligheden her!

Psykiatrisk Afdeling i Middelfart prioriterer uddannelse højt og lægger vægt på læring via daglige konferencer, supervision i forbindelse med det daglige kliniske arbejde og ugentlig psykoterapeutisk gruppesupervision. 
Vi har ugentlig undervisning og faglig sparring for uddannelseslæger. Her drøfter vi de problemstillinger uddannelseslægen møder i det kliniske arbejde.
Vi har flere speciallæger med psykoterapeutiske specialistuddannelser, der også yder supervision af psykoterapeutiske forløb.
Flere af speciallægerne har en retpsykiatrisk specialistuddannelse.

Du vil få introduktionskursus i psykiatri samt grundkursus i psykoterapi betalt af os, og såfremt du har interesse for retspsykiatri, er der også på længere sigt mulighed for at sæge mere viden og opnå færdigheder inden for dette område.
Der er tillige mulighed for forskning inden for det psykiatriske felt.

Vi er i øjeblikket 23 speciallæger og en række uddannelsessøgende læger i afdelingen. Speciallægerne har stor kompetence inden for bl.a. fagområderne retspsykiatri og psykoterapi.
Afdelingen underviser medicinstuderende.

Psykiatrisk Afdeling i Middelfart omfatter et almen psykiatrisk afsnit og seks retspsykiatriske afsnit, i alt 102 døgnpladser. Der er desuden lokalpsykiatri, som dækker Middelfart og Assens Kommune, samt en retspsykiatrisk distriktsfunktion, som dækker hele Region Syddanmark.
Afdelingen ligger i moderne, velindrettede og velfungerende bygninger i Middelfart. Der er gode parkeringsforhold og adgangsforhold med både bil og tog.

Løn er efter overenskomst. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Vi ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Du skal have godkendelse til selvstændigt virke.

Yderligere oplysninger om stillingen kan søges hos cheflæge Louise Ahrendt på telefon 9944 8102.
Hvis du vil høre mere om den yngre læges arbejdsdag på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Else Knudsen på telefon 3058 8857.

Vi skal have din ansøgning senest: Mandag den 17. juli 2023.
Ansøgningen skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller.

Samtaler afholdes torsdag den 20. juli 2023 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig!