Læge til introduktionsstilling i samfundsmedicin

Dette job er udløbet

Er du læge med gode kommunikationsevner, er du god til at samarbejde og ønsker du at være samfundsmediciner? Så er du måske den nye medarbejder vi leder efter til vores ledige introduktionsstilling i samfundsmedicin i Styrelsen for Patientklager.

Om styrelsen

Den nye Styrelsen for Patientklager skal bidrage til at skabe et trygt, sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen skal være kendetegnet ved korrekt sagsbehandling, stærk faglighed og effektive processer, hvor kerneopgaverne bl.a. er at:

 • Behandle og afgøre klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling
 • Sekretariatsbetjene Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Sekretariatsbetjene Ankenævnet for Patienterstatningen og Abortankenævnet
 • Sekretariatsbetjene Det Psykiatriske Ankenævn og Tvangsbehandlingsnævnet
Om kontoret 

Kontoret for Visitation og Sagkyndige består af to sektioner. I Visitation modtager vi alle de klager, der indgår til styrelsen, og vi indhenter relevant materiale og oplyser sagerne. I Sagkyndig giver vi sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling, bl.a. ved hjælp af ca. 600 tilknyttede sagkyndige, som vi har et tæt samarbejde med. Vi screener alle klagesager for tilsynsaspekter, og vi har et tæt samarbejde med de fleste enheder i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi publicerer regelmæssigt cases af generel læringsværdi i faglige tidsskrifter og holder tit oplæg ekstremt.

Dit arbejde

Du vil indgå i det sundhedsfaglige team, der yder sundhedsfaglige sparring og rådgivning til juristerne i vores Visitation. Vi deltager aktivt i behandlingen af alle sager, hvor der er brug for sundhedsfaglig sparring eller assistance. Herudover har det sundhedsfaglige team et tæt samarbejde med vores korps af sundhedsfaglige, sagkyndige konsulenter, der vurderer de sundhedsfaglige problemstillinger i vores sager.

Dine primære arbejdsopgaver vil være mange og varierede. Du kommer især til at:

 • medvirke til at sikre hurtig sagsbehandling
 • sikre optimal anvendelse af sagkyndige
 • hjælpe vores sagsbehandlere med at forstå vanskelige og komplicerede klager
 • hjælpe vores juridiske sagsbehandlere med at forstå den sundhedsfaglige terminologi
 • skabe overblik over vanskelige og komplicerede behandlingsforløb
 • hjælpe med at udpege involverede sundhedspersoner ved komplicerede sager
 • opsamle, kalibrere og sikre læring i klagesager og afgørelser fra disciplinærnævnet og styrelsessager
 • varetage undervisning internt og eksternt
 • screene klagesager for tilsynsaspekter.
Din uddannelse og erfaring  

Vi søger en yngre læge med interesse for samfundsmedicin. Det er vigtigt, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da arbejdet er tværfagligt og omfatter samarbejde med både interne og eksterne kollegaer.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har et godt overblik og selvstændigt kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver
 • tager ansvar for dit arbejde og leverer resultater til tiden
 • er motiveret af at nå fastsatte kvalitets- og produktionsmål
 • deltager aktivt i både sociale og faglige arrangementer.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så vil arbejdet formentlig være nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern uddannelse.

Vi tilbyder  

I Styrelsen for Patientklager tilbyder vi et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø med dygtige og engagerede kolleger og sagsbehandlere. Hos os får du et afvekslende og udfordrende job, hvor du får kendskab til mange sundhedsfaglige problemstillinger i et tværfagligt arbejdsmiljø med dygtige kollegaer. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt og præget af et stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Om ansættelsen  

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Din arbejdsplads vil være Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, men du skal være indstillet på, at vi flytter til en anden adresse tæt på Århus centrum per 1. januar 2019.

Stillingen er klassificeret som introduktionsstilling i samfundsmedicin.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til overlæge og kontorchef Torben Hærslev på tlf. 7222 9050 eller Læge Heidi Praetorius på tlf. 7222 9067.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.

Generelt om styrelsen  

Som led i regeringens anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser, ”Bedre Balance II”, bliver Styrelsen for Patientsikkerhed delt i to selvstændige styrelser, hvoraf den ene, Styrelsen for Patientklager skal ligge i Aarhus. Styrelsen forventes af få ca. 230 medarbejdere, hvoraf 80 medarbejdere allerede har arbejdsplads i Aarhus. Det forventes, at etablering af styrelsen i Aarhus er gennemført 1. januar 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.