Læge til introduktionsstilling i Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Børn og Unge

Ansøgningsfrist: 12/10/2023 Sygehus Sønderjylland

Afdelingen for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa har en introduktionsstilling i pædiatri ledig til besættelse fra 1. januar 2024 eller efter aftale. Klassifikationnr. er 5004-19-80-i-03.

Afdelingen for Børn og Unge består af Afsnit for Børn og Unge og Neonatal- og Barselsafsnit. Afdelingen ligger på sygehuset i Aabenraa i det nybyggede “Familiehus”, som vi deler med afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler.  

Hvem er vi?   

Pædiatrien i Aabenraa modtager patienter fra hele det sønderjyske område i Region Syddanmark. Vi varetager diagnostik, behandling og pleje samt medvirker til forebyggelse af sygdomme og sundhedsfremme hos børn/unge fra de for tidligt fødte og til de fylder 18 år. Vi modtager overvejende børn/unge med medicinske sygdomme, størstedelen af dem indlægges akut.  

Du får ca. 20 lægekolleger, og ligesom de, vil du arbejde på tværs af Afsnit for Børn og Unge samt Neonatal og Barsel.    

Som reservelæge vil du arbejde i to-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. 

Vi har et trygt uddannelses- og læringsmiljø i afdelingen, og vi prioriterer supervision, undervisning, simulations- og proceduretræning højt. Vi er i høj grad villige til at prøve nye uddannelsestiltag af, så du har mulighed for at få stor indflydelse på uddannelsen i afdelingen, hvis du har spændende ideer. Som udtryk for uddannelseslægernes tilfredshed fik vores uddannelsesansvarlige overlæge tildelt Yngre Pædiateres Uddannelsespris i 2021.

Løn og ansættelsesforhold   

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAYL. 

Ønsker du at vide mere?   

Du er velkommen til at henvende dig til cheflæge Louise Jürgensen, tlf. 7997 2320, louise.jurgensen@rsyd.dk  eller uddannelsesansvarlig overlæge Ann Lawaetz Skovgaard på mail: ann.lawaetz.skovgaard@rsyd.dk.   

Har du svært ved at beslutte dig? Kom og besøg os, vi giver gerne en rundvisning! 

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med ansættelsen bliver indhentet samtykke til at indhente børneattest.

Ansøgningsfrist   

Ansøgningsfristen er torsdag 12. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 43.

Vi foretrækker at få ansøgninger elektronisk – søg stillingen via nedenstående link.