Læge til 6 måneders vikariat søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark– Esbjerg pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark

Ansøgningsfrist: 14/08/2024 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du den rette nyuddannede læge, som brænder for at arbejde med børn, unge og deres netværk i udrednings- og behandlingsforløb eller er du færdig med introduktionsstilling i det andet speciale og kunne tænke dig at udforske nye perspektiver på lægelivet? Så er det måske dig vi søger!

Vi er på udkig efter en læge (efter KBU), der ønsker at orientere sig i forskellige faglige retninger med mulighed for at snuse til børne- og ungdomspsykiatrien og derved lære verdens bedste speciale at kende.

Der er mulighed for deltid og arbejdstiden ligger udelukkende på hverdage fra 8.00-15.30 og vikariatets længde kan afstemmes med dine øvrige karriereplaner.

Om afdelingen

Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiatriske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Børne- og Ungepsykiatri Syddanmark varetager psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, og dækker hele Region Syddanmark, og er fordelt på 4 matrikler i henholdsvis Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Der er ambulante funktioner på alle matrikler og dagambulante funktioner i Aabenraa, Esbjerg og Odense. Afdelingens ungdomspsykiatriske afsnit er per 01.09.23 placeret i Aabenraa og Odense, hvor der også er et børnedøgnafsnit.

Akutmodtagelsesfunktionen på Jyllandssiden på hverdage er placeret i Aabenraa mellem kl.8.00 og 18.00 og uden for dette tidsrum overgår funktionen til akutmodtagelsen i Odense.

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge og to chefsygeplejersker. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere og ledende overlæger ift. personaleansvar og det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg har som optageområdet: Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner.  Der henvises godt 1000 børn og unge årligt til hver af ambulatorierne i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Jobindhold
Som lægevikar arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team på hverdage – alt sammen under supervision af speciallægerne i afdelingen. Vi vil tilbyde dig et forløb i vores neuropsykiatriske team, hvor der udredes på mistanke om neuropsykiatriske lidelser og anden komorbiditet.

Den kliniske vejledning skal aftales nærmere ud fra dine ønsker og behov.

Hvis du er interesseret i ovenstående, vil vi også kunne tilbyde dig, at overgå til en introduktionsstilling med godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagt strukturer for den lægelige videreuddannelse. For forskningsinteresserede er der gode muligheder. Vi har forskningsstrategi og samarbejder med Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense.

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Maria Melonik 2360 6591, eller UKYL Seetha Rajendram 50431853
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket.

Ansøgningsfrist er den 14.8.2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.