Læge søges til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (trafikmedicin)

Dette job er udløbet

Interesserer du dig for trafikrelevante emner, og fungerer du godt i krydsfeltet mellem medicin og offentlig forvaltning? Trives du i en afvekslende hverdag med fokus på medicin og sagsbehandling? Så kunne du være vores nye kollega i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi søger en engageret læge, der kan afløse vores nuværende kollega, som har fået nyt og spændende job i Jylland. Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret og medvirke til at understøtte udviklingen af styrelsens lægefaglige arbejde på tværs af transportformerne luftfart, jernbane og vej.

Vi tilbyder en dynamisk hverdag med en bred kontaktflade og faglige udfordringer. Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med jobbet.

Du skal have lyst til at sætte dig ind i trafikmedicinske vilkår og være med til at sætte rammer for helbredskrav til personer i transportsektoren i Danmark, og du skal se det som en spændende udfordring at deltage i beslutningsprocesserne nationalt og i EU-regi m.m.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • Konkret sagsbehandling på trafikmedicinområdet
 • Generel sparring med andre læger og styrelser om trafikmedicinske problemstillinger, både nationalt og internationalt, samt sparring i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) med tekniske kolleger samt med chefgruppen
 • Deltagelse i det nationale arbejde om de lægefaglige rammer for transportområdet
 • Deltagelse i diverse tværfaglige opgaver inden for styrelsens ressort
 • Løbende udvikling og vidensopbygning inden for det lægefaglige område på alle transportområder, der håndteres af TBST
 • Samarbejde med branche og interessenter

Din profil:

Vi forventer, at du:

 • Er læge med mindst 5 års erfaring, herunder gerne med et relevant speciale.
 • Er imødekommende og interesseret i at indgå i et kollegialt fællesskab på tværs af fagligheder
 • Har stærke kommunikative kompetencer og kan formulere dig både skriftligt og mundtligt i et let tilgængeligt sprog – både dansk og engelsk
 • Kan arbejde selvstændigt og proaktivt i et lille stærkt team
 • Er parat til at deltage i relevant efteruddannelse
 • Har evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye fagområder
 • Er samarbejdsorienteret og har lyst til at bidrage aktivt i teamsamarbejde, samt tværfagligt arbejde
 • Måske har erfaring med at arbejde i den offentlige forvaltning fra anden offentlig styrelse eller lignende

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med arbejdsplads ved Dybbølsbro station. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Finansministeriet. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi…
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart, samt regulering af bygge- og boligområdet. Vi er mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Henrik Ellermann (generelle ansættelsesforhold) på telefon 41 78 03 28 eller Medical Assessor Jesper Rødtnes (lægefaglige forhold) på telefon 41 78 03 92.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen. Der kan indgå tests i rekrutteringsforløbet, og samtaler vil blive gennemført den 27. august.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk senest mandag d. 19. august 2019.