Læge søges som Sundhedskoordinator til Klinisk Funktion, Friklinikken i Grindsted. Friklinikken

Ansøgningsfrist: 23/08/2024 Friklinikken

Region Syddanmarks Kliniske Funktion for rehabilitering har en vagtfri fuldtidsstilling som sundhedskoordinator ledig til besættelse den 1. september 2024 eller efter aftale. Ansættelsen vil ske enten i en stilling som afdelingslæge eller som uklassificeret reservelæge.

Om os:

Funktionen er tilknyttet Friklinikken i Grindsted og etableret pr 1. juli 2013, som følge af reform for førtidspension/fleksjob samt sygedagpengeområdet. Kerneopgaven er at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning til borgerne på de kommunale rehabiliteringsmøder – borgere der ofte har været igennem mange og lange behandlingsforløb og er i risiko for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. Samarbejdet med regionens 22 kommuner er baseret på en lovpligtig samarbejdsaftale.

I afdelingen er der p.t. ansat en ledende overlæge, 18 sundhedskoordinatorer samt 2 medarbejdere i sekretariatet. Du kan læse mere om funktionen på regionens hjemmeside

Ud over sundhedsfaglig rådgivning, har Klinisk Funktion, i særlige helbredsmæssigt uafklarede sager, mulighed for at foretage en sundhedsfaglig vurdering af en borgers helbredssituation i forhold til muligheder for arbejde eller uddannelse, til brug for kommunens videre sagsbehandling.

Du kan læse mere om reformerne for førtidspension, fleksjob og sygedagpenge på www.star.dk

Vi vægter arbejdsglæde, trivsel og faglighed højt og vil gøre meget for du kommer til at trives og være en del af et velfungerende team. Vi har introduktionsprogram og tilbyder sparring ved erfarne sundhedskoordinatorer.

Dine kompetencer:

  • Uddannet speciallæge med bred klinisk erfaring – gerne fra almen medicin, psykiatri eller evt. social-, arbejdsmedicin.
  • Evner det tværfaglige samarbejde i snitfladen mellem det primære sundhedsvæsen, det sekundære sundhedsvæsen og de kommunale forvaltninger samt bidrage til forståelse parterne imellem.
  • Forståelse for, at en diagnose i sig selv ikke prædikterer funktionsevnen, men skal ses i en samlet helhed med borgerens øvrige ressourcer.
  • Skabe overblik i helbredsmæssige komplicerede sager og vægte hvilken information, der er relevant.

Dine arbejdsopgaver:

  • Deltage i kommunernes rehabiliteringsteammøde med borger og her bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i relation til arbejde og uddannelse samt øvrige kommunale indsatser.
  • Diverse administrative opgaver i forbindelse med vurdering af borgers helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse.  
  • Anbefaling af evt. vurdering i Klinisk Funktion
  • Varetage konsultation af borgere i Klinisk Funktion med efterfølgende udfærdigelse af lægeattest til kommunen.  

Forberedelse af sager til rehabiliteringsmøder kan ske fra egen bopæl eller i Grindsted. Vi afholder sundhedskoordinatormøde ca. 1 gang i måneden på fredage og overvejende i Vejle.

Løn og ansættelsesvilkår:

En stilling på fuldtid indebærer en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge (eller tilsvarende som deltidsansat) over en 14 ugers arbejdsperiode. Rehabiliteringsteammøderne er planlagt på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 17.00. 

Som fuldtidsansat deltager du i 3 rehabiliteringsteammøder/uge samt forbereder sager 2 dage/uge – du vil fortrinsvis være tilknyttet faste kommuner. Derudover vil du skulle fungere som vikar for kolleger ved ferie, kurser og sygdom.

Arbejdstiden består af planlagt mødeaktivitet, fleksibel forberedelsestid, fremmøde i Klinisk Funktion samt kørsel til møderne fra egen bopæl.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst for Yngre Læger.

Ansøgningsfrist og samtaler

Søg stillingen på linket herunder hurtigst muligt og senest fredag 23. august 2024 – ansættelsessamtaler afholdes løbende.  

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos ledende overlæge Charlotte Westphal Eriksen tlf. 23 62 07 49  og mail charlotte.westphal.eriksen@rsyd.dk

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning.