Læge med flair for tværsektoriel og tværfagligt samarbejde søges til Farmakologi, OUH Farmakologi

Ansøgningsfrist: 09/06/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Er du yngre læge? Kunne du tænke dig at arbejde sammen med de kliniske farmakologer på OUH en dag om ugen? Hvis du ovenikøbet har erfaring med tværfaglig og tværsektorielt samarbejde mellem medicinske specialer, klinisk farmakologi, og almen praksis, så er det måske dig vi søger?

Stillingen

Stillingen er tidsbegrænset. Den er ledig til besættelse 1. juli 2023 eller efter aftale. Stillingen ophører den 30. april 2026. Stillingen er finasieret af eksterne projektmidler til varetagelse af Farmakologi, OUHs bidrag til Fælles Specialistnetværk ved Steno Diabetes Center Odense. 

Administrativt refereres til cheflægen på Farmakologi, OUH. I forhold til arbejdstilrettelæggelsen til den lægefaglige leder for Telefarmakologisk ambulatorium, Farmakologi, OUH.

Arbejdstid: En dag om ugen sv. 7,4 timer.

Arbejdssted: Farmakologi, OUH.

Baggrund

Farmakologi, OUH varetager patientnær farmakologisk rådgivning, blandt andet Telefarmakologisk Ambulatorium, der er Danmarks første virtuelle polyfarmaci-ambulatorium, som tilbyder medicingennemgang af komplekst medicinerede patienter fra hele Region Syddanmark.

Farmakologi, OUH indgår i et samarbejde om fælles specialistnetværk, forankret i Steno Diabetes Center Odense, hvor afdelingen bidrager med medicingennemgange og farmakologisk rådgivning til patienter, henvist dertil. Der er besluttet at, der er behov for en opfølgende kontakt til patienten 3 måneder efter fælles specialistnetværksmødet. Opfølgningsopgaven forankres på og varetages af Farmakologi, OUH.

Dine opgaver

Din opgaver bliver at bistå med:

 • Opfølgende virtuelt besøg af patienter 3 måneder efter fælles specialistnetværk
 • Kommunikation med primær sektoren og deltagende medicinske afdelinger ifm. opfølgende virtuelt besøg af patienten
 • Booking af tider i EPJ
 • Indhente og fremstille sundhedsdata forud for ambulatoriebesøgene
 • Hjælpe med medicingennemgang
 • Hjælpe med udarbejdelse af årsrapport, instrukser, ansøgninger, og andet skriftlig materiale
 • Hjælpe med koordinering og administration af nationalt Fælles Specialistnetværk i diabetes og multisygdom
 • Undervisning 2 gange om året internt i afdelingen

Kvalifikationer

Ansøger skal være yngre læge.

Vi lægger vægt på at ansøger har:

 • Har erfaring med at arbejde ind i fælles specialistnetværk
 • Har erfaring med telemedicin
 • Har erfaring med administrative opgaver
 • Har en godkendt introduktionsstilling i et intern medicinsk speciale
 • Engagement, gode samarbejdsevner, erfaring med tværfagligt teamsamarbejde og lyst til at bidrage til udvikling af afdelingerne.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingslæge Daniel Pilsgaard Henriksen der er faglig leder for Telefarmakologisk ambulatorium på Tlf. 2444 8947 mail dph@rsyd.dk  for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfrist: Fredag den 9. juni 2023

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 13. juni 2023.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af Ny Løn. 

Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelse samt CV.

Ansøger skal være indstillet på, at vi indhenter referencer efter aftale.