Læge eller bachelor i medicin søges til ph.d.-stilling i Leverforskningsgruppen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Medicinsk Gastroenterologi

Dette job er udløbet

Leverforskningsgruppen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg søger en ph.d.-studerende til et klinisk, forskningsprojekt inden for leversygdomme med særlig fokus op hjernepåvirkning forårsaget af levercirrose. 

Stillingens igangsættelse vil vi så vidt muligt tilpasse dine ønsker og muligheder.

Om Leverforskningsgruppen på Sydvestjysk Sygehus:
Leverforskningsgruppen er en aktiv del af husets medicinske gastroenterologiske afdeling. Vores gruppe blev etableret i løbet af 2018 og udgøres af forskningslektor Mette Munk Lauridsen, ph.d.-studerende Charlotte Wernberg og forskningssygeplejerske, Lea Ladegaard Grønkjær, samt enkelte ad hoc tilknyttede forskere.

Vi søger en nysgerrig, grundig og selvstændig person, der er interesseret i et forskningsprojekt i krydsfeltet mellem hepatologi og neurologi — og som vil være en aktiv del af vores forskningsgruppe og forskningsmiljøet på sygehuset.

Om projektet:
Dette projekt er relevant for dig, hvis du synes hepatologi, neurologi og bioengineering er spændende – projektet arbejder nemlig i krydsfeltet mellem disse fagområder. Formålet med projektet er, kort fortalt, at undersøge om man kan anvende EEG til at finde hepatisk encephalopati, og om der findes en målbar cyklicitet i hjernefunktionen hos patienter med forskellige grader af hepatisk encephalopati. Vi har opsat en særlig metode, der kombinerer EEG og reaktionsmåling, som er omdrejningspunktet for studiet. Forsøgsprotokollen er godkendt ved videnskabsetisk komité.

Du vil ved din ansættelse blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Institut for Regional Sundhedsforskning og gennemgå et kursusprogram via ph.d.-skolen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Du vil fungere som projektansvarlig for dit eget ph.d.-studium, og under vejledning få ansvaret for at gennemføre projektet. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med MECH-sense, Centre for Pain and Gastroenterology Research ved Aalborg Universitetshospital og lærestolsprofessor Henrik Vilstrup ved Hepatologisk Afdeling på Århus Universitetshospital.

Finansiering sker via fondsbevillinger, og endelig finansiering og igangsættelse af projektet fastlægges når en egnet kandidat haves.

Om ansøger:
Du skal være uddannet cand.med., være fortrolig med dansk og engelsk i tale og skrift samt have dokumenteret forskningserfaring (se kravene her). Du skal have mod på et patientnært projekt, hvor du vil stifte tæt bekendtskab med patienter med skrumpelever og deres pårørende. I processen vil du lære om kronisk leversygdom, metabolisk encephalopati, EEG-analyser, livskvalitetsmåling, biobanking, statistiske analyser, datamanagement, rekrutteringsstrategi og forskningsformidling. Tidligere erfaring med klinisk forskning er en fordel, men ikke et krav.

Løn og ansættelsesvilkår:
Du vil de første 3 måneder kunne blive frikøbt til at få godkendt protokollen, som den er eller med dine modifikationer, ved SDU og andre relevante instanser, samt arbejde sammen med os på at få finansieringen på plads. Det er noget vi sammen får styr på i starten af din ansættelse. Stillingen er på 37 timer pr uge, vagtfri og som udgangspunkt uden planlagt weekendarbejde. Det vil også være muligt at gennemføre projektet på deltid, f.eks. kombineret med en klinisk stilling i et af sygehusets afdelinger.

Yderligere information:
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen og projektet, er du velkommen til at kontakte afdelingslæge, forskningslektor Mette Munk Lauridsen på telefon 61661192 eller e-mail mette.enok.munk.lauridsen@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist den 30. Juni. Stillingsopslaget fjernes når den rette kandidat er fundet.
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Vi ser frem til at høre fra dig.