Læge eller akademiker med sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund til Nationalt Genom Center

Dette job er udløbet

I 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en National Strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center. Centeret er nu vedtaget ved lov og vi er parate til at gå i gang med de konkrete elementer i strategien.

Vi søger derfor en kollega med viden om, og stor interesse for genetisk diagnostik og personlig medicin til den sundhedsfaglige gruppe i Nationalt Genom Center. Centret skal bl.a. opbygge en fælles national informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når der er brug for det til behandling eller forskning. Der bygges på de eksisterende kompetencer i landet, og koordinering, standardisering og nye tiltag skal sikres.

Dine arbejdsopgaver
Du vil med din erfaring med genetik og med sundhedsvæsnet generelt blive en nøgleperson i Nationalt Genom Center. Din overordnede arbejdsopgave er at drive udvikling og koordinering af flere af de nationale initiativer inden for anvendelse af helgenomsekventering, herunder:

  • Nationalt set-up for helgenomsekventering
  • Koordinering af nationalt set-up for helgenomfortolkning
  • Definering af den nationale genomdatabase
  • Udvikling og drift af nationale vidensdatabaser til klinisk praksis
  • Fokus på kompetenceudvikling i samarbejde med uddannelsesmiljøerne.

Dette forudsætter et tæt samarbejde med sundhedsfaglige miljøer om bl.a. udarbejdelse af faglige standarder og retningslinjer, så anvendelsen af helgenomsekventering i den kliniske dagligdag udvikles hensigtsmæssigt og med høj kvalitet. Fortolkning af helgenomanalyserne skal foregå tæt på patienten i klinikken, men du skal være med til at udvikle et nationalt set-up, som sikrer koordinering og standardisering.

Du vil være i front for et nationalt samarbejde om udvikling og etablering af et system for vidensdeling, så klinikken sikres de nødvendige redskaber, og at ny viden opsamles og deles på tværs af landet. I samarbejde med relevante aktører skal der sikres fokus på relevant uddannelse og efteruddannelse. Desuden skal du holde dig orienteret om relevante internationale initiativer og skabe relevante samarbejder.

Du vil både skulle arbejde tæt sammen med dine kolleger i Nationalt Genom Center og med sundhedsfaglige miljøer i hele landet. Du skal være indstillet på en arbejdssituation, hvor du i høj grad er med til at definere opgaveløsningen, men også oplever meget forskelligartede opgaver og løbende prioritering af forskellige indsatsområder.

Dine kvalifikationer
Du er enten læge og har beskæftiget dig med genetisk diagnostik eller du er sundhedsfaglig / naturvidenskabelig akademiker (eks. molekylærbiolog, biomediciner e. lign) og har viden om og erfaring med anvendelse af genetiske analyser i patientbehandlingen.

Du har indsigt i både sundhedssektoren og forskningsverdenen og du skal kunne samarbejde og operere i komplekse organisatoriske omgivelser. Dit drive og din vedholdenhed skal være veludviklet.

Processikkerhed, analytisk skarphed og stærke kommunikative evner er efterspurgt. Du er en brobygger og et aktiv for sammenhængskraft og eksekvering. Du har et fagligt netværk i Danmark og har viden om relevante internationale miljøer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret miljø, mange forskelligartede opgaver og store muligheder for, at du kan sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du vil, i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere; Danske Regioner, universiteterne og de sundhedsfaglige miljøer i hele landet, bidrage til implementeringen af en af de fremmeste teknologier på sundhedsområdet, der har potentiale til at gøre en afgørende forskel for patienterne.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund enten iht. gældende overenskomst for læger i staten eller iht. gældende overenskomst for akademikere i staten.

Du vil blive lønindplaceret efter kvalifikationer og erfaring.
Såfremt du er akademiker og ansættes iht. overenskomst for akademikere i staten vil du afhængig af dine kvalifikationer og erfaring kunne blive indplaceret som special- eller chefkonsulent.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. september 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at ringe til direktør Gert Sørensen (2286 3266) eller chefkonsulent Karen Grønkjær (2927 9665).

Din ansøgning
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.
1. samtaler forventes afholdt onsdag den 27. juni 2018.
2. samtaler forventes afholdt fredag den 29. juni 2018.

Om Nationalt Genom Center
Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark, og oprettes som en selvstændig styrelse under Sundheds – og Ældreministeriet.

Centeret forventes at blive en organisation med en central kerne af ca. 25 medarbejdere, idet den største del af medarbejderne, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, også fremover vil være placeret ude i landet tæt på patienterne. Den centrale kerne forventes at bestå af en gruppe, der skal sikre udvikling og daglig drift af data-infrastrukturen; en administrativ gruppe, der har fokus på det politiske, økonomiske, juridiske og kommunikationsområdet og en sundhedsfaglig gruppe, der overordnet skal sikre national udvikling og koordinering af helgenomsekventering og -fortolkning.

Centeret skal også medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventerings-teknologier kommunikeres klart og tydeligt. Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.

Nationalt Genom Center er placeret på Ørestads Boulevard 5, 2300 København S, hvor blandt andet Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut er beliggende.

Mere information om den nationale strategi for Personlig Medicin og Nationalt Genom Center findes på www.sum.dk under TEMA.

Sundheds- og Ældreministeriet har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.