Kunne du tænke dig at arbejde med børn og unge og samtidig have tid til din egen familie? Så kunne én af de 2 ledige stillinger som Introduktionslæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland i Esbjerg, være det rette valg for dig. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 01/02/2023 Børne- og Ungdomspsykiatri

1 årig stilling tilbydes pr. 1 marts 2023 eller efter aftale.

Om afdelingen
Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 4-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Esbjerg befinder sig på 2 matrikler: Gammel Vardevej 101 og Frihedsvej 15. Optageområde er Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø Kommune. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves lokalt af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger.

Jobindhold
Som introduktionslæge arbejder man både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager også i vagtarbejde som forvagt i hverdagen fra kl. 8.00 til 18.00. Der er aktuelt ikke nogen vagtforpligtelse i weekender eller helligdage. Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og –organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri samt psykoterapeutisk grundkursus (med dertil knyttet supervision).

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Maria Melonik tlf. 23606591.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.
Der vil være mulighed for ansættelse på deltid, såfremt det ønskes.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 1.2.2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6.