Kunne du tænke dig at arbejde med børn og unge – og have tid til din egen familie også? 1-2 introduktionslæger søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland – Aabenraa 1 årig stilling tilbydes pr. 1 september 2022 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Børne- og Ungdomspsykiatri

Om afdelingen
Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 4-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Aabenraa i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Aabenraa ligger i Familiehuset sammen med Børne- og ungeklinikken, Sygehus Sønderjylland. Optageområde er Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommune.

Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til ambulatoriet i Aabenraa.

 

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves lokalt af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger.

Jobindhold
Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager også i fællesvagt med voksenpsykiatrisk afdeling på Aabenraa-matriklen (lav vagthyppighed!). Derudover vil der være ca. en gang ugentligt, hvor du dækker døgnafsnittet for unge, samt evt. akutte henvendelser i tidsrummet 14-18 i Aabenraa. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og –organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri som psykoterapeutisk grundkursus (med dertil knyttet supervision).

 

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Trine Tandrup 29654867 eller ledende overlæge Thorsten Schumann 2899 4702.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.
Der vil være mulighed for ansættelse på deltid, såfremt det ønskes.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 15/8-22 og ansættelsessamtaler afholdes løbende – så skynd dig at søg!