Kontorchef til Koncern Kvalitet Kontorchef, der brænder for kvalitetsarbejde, søges til Koncern Kvalitet i Region Midtjylland

Dette job er udløbet
Vil du gerne være en væsentlig aktør i udrulningen af den nye kvalitetsdagsorden i Region Midtjylland, og giver ordene “På patientens præmisser” mening for dig? Brænder du for ledelse, og nyder du at arbejde tæt på og sammen med beslutningstagerne? – Så er du måske vores nye kontorchef i Region Midtjylland.
I Koncern Kvalitet søger vi nemlig med ansættelse fra 1. oktober 2017 en kontorchef til kontoret Strategisk Kvalitet.Strategisk Kvalitet har en meget væsentligt rolle i kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i Region Midtjylland. Kontoret udarbejder strategier og beslutningsoplæg på kvalitetsområdet, varetager opgaver vedrørende registrerings- og datakvalitet på sundhedsområdet samt analyse og afrapportering af ledelsesinformation baseret på sundheds- og kvalitetsdata. Kontoret varetager endvidere opgaver vedrørende patientsikkerhed, dokumenthåndtering, kliniske databaser, ligesom betjeningen af forskelige udvalg på kvalitetsområdet varetages af kontoret. Strategisk Kvalitet har desuden ansvaret for arbejdet med Lærings- og kvalitetsteams i Region Midtjylland. Der er 12 medarbejdere i Strategisk Kvalitet.I din rolle som kontorchef skal du:

 • Være drivkraft i indførelsen af den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet
 • Være en væsentlig spiller i opfølgning på de nationale mål og Region Midtjyllands målbillede i tæt samarbejde med de øvrige stabsafdelinger og hospitalerne
 • Aktivt følge den politiske og faglige udvikling på alle Koncern Kvalitets opgaveområder på regionalt, nationalt og internationalt niveau og være proaktiv i forhold til at sætte Koncern Kvalitets kerneområder på dagsordenen
 • Varetage den daglige ledelse – administrativt, fagligt og personalemæssigt – af Strategisk Kvalitet.
 • Sikre højt fagligt niveau af betjeningen af det politiske og administrative niveau i Region Midtjylland indenfor Koncern Kvalitets opgaveområder
 • Indgå i Koncern Kvalitets ledergruppe og sammen med denne bidrage aktivt til og tage ejerskab til den overordnede ledelse af Koncern Kvalitet, herunder løse tværgående opgaver
 • Repræsentere Region Midtjylland i en række nationale fora som  f.eks. Temagruppen for Kvalitet under Danske Regioner

Vi lægger vægt på, at du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Relevant kandidatuddannelse
 • Ledelseserfaring – en formel ledelsesuddannelse  er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring med ledelse i politisk styrede organisationer og indgående forståelse for og accept af de muligheder og vilkår, der følger heraf
 • Erfaring med sundhedsvæsenet, arbejdet med kvalitetsdata og også gerne strategisk kvalitetsarbejde
 • Evne til at uddelegere og samtidig bevare overblikket
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner på alle niveauer
 • Forståelse for og gerne kendskab til at arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver
 • Lyst til at bidrage aktivt til udviklingen af hele Koncern Kvalitet

Koncern Kvalitet varetager det strategiske kvalitetsarbejde i Region Midtjylland samt forsknings- og udviklingsopgaver inden for sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet til brug for både regionen og for eksterne parter. Vi er ca. 120 engagerede medarbejdere fordelt på 7 enheder. De enheder, som  arbejder med forsknings- og udviklingsopgaver, betegnes under ét som DEFACTUM.

Dine løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes på overenskomstmæssige vilkår efter chefaftalen på trin 51 med et opslagsniveau på 632.209  kr. (1-1-2017-niveau). Hertil kommer pension på 20,46 pct., indgåelse af resultatlønsaftale på op til ½ månedsløn pr. år samt eventuelt kvalifikationsløn efter forhandling.

Arbejdsstedet er Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, og der må påregnes nogen mødeaktivitet i Århus, København, på regionens hospitaler mm..

Tiltrædelse 1. oktober 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Mette Kjølby på telefon 4089 3164, undtaget i ugerne 28, 29 og 30.

Din ansøgning skal være os i hænde senest 14. august 2017.

Første samtalerunde afholdes  21. august 2017.
Anden samtalerunde afholdes  25. august 2017.

I forbindelse med ansættelsesprocessen gennemføres en test for de ansøgere,  der udvælges til anden samtalerunde.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Ansvar og engagement - Et arbejde med hjerne og hjerte - Region Midtjylland