Kommunal læge til udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være med til at udvikle og styrke det nære sundhedsvæsen som kommunal læge i Greve Kommune?

I Center for Sundhed & Pleje søger vi en læge, som har lyst til at arbejde med sin faglighed på en ny måde, i et tæt samarbejde med kommunale medarbejdere på sundheds- og ældreområdet samt almen praksis og sygehus. Vi har ikke tidligere haft en kommunal læge ansat. Derfor har du gode muligheder for selv at præge stillingen.

Om stillingen som kommunal læge:
Vi har fået puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til et 2-årigt projekt. Vi søger derfor en læge til videreudvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen i kommunen med fokus på akutfunktion og hjemmesygepleje.

Som kommunal læge skal du medvirke til at styrke kvaliteten af behandling, pleje og omsorg for borgere i eget hjem, især meget behandlings- og plejekrævende ældre. Herunder skal uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus forebygges. Du kommer til at stå for rådgivning, supervision samt undervisning med henblik på kompetenceløft af medarbejdere i akutfunktionen, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, visitationen, rehabiliteringscentret og plejecentre. Du skal udvikle en model for rammedelegation i forhold til medarbejdere i akutfunktionen i et tæt samarbejde med Greve Kommunes praktiserende læger, samt deltage i udvikling og kvalitetssikring af indsatser, vejledninger og procedurer på sundhedsområdet.

Som kommunal læge skal du medvirke til at udvikle og styrke Greve Kommunes samarbejde med almen praksis og sygehus om fælles patienter/borgere og fremme sammenhængende forløb. I den forbindelse kommer du til at deltage i relevante samarbejdsfora på området. Du skal samtidigt deltage i vurdering af og opfølgning på konkrete borgersager, bl.a. i forbindelse med sektorovergang. Som kommunal læge kan du blive kontaktet akut i din arbejdstid af medarbejdere med henblik på råd og vejledning. Du skal som udgangspunkt ikke varetage lægebehandling af konkrete borgere.

Om Center for Sundhed & Pleje, Greve Kommune:
Vi har de senere år arbejdet med at styrke kvaliteten inden for hjemmesygeplejen og på plejeområdet. Tidlig opsporing gennem TOBS og Triage er blevet implementeret. Hjemmesygeplejen blev i 2016 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, og vi deltager i Dansk Selskab for Patientsikkerheds program ”I sikre Hænder”. Desuden har vi pr. 1. januar i år etableret en udekørende akutfunktion til at varetage akut sygeplejefaglig behandling i borgerens eget hjem samt hos borgere indlagt på kommunens akutpladser. Dele af hjemmeplejen og 1 plejecenter i kommunen drives af private leverandører.

Vi har et godt samarbejde med almen praksis i kommunen og sygehusene i regionen. Vi har ansat en praksiskonsulent samt fasttilknyttede læger på 3 ud af kommunens 4 plejecentre. Som kommunal læge vil du få et samarbejde med disse.

Ansøgerens kvalifikationer:
Du er speciallæge i almen medicin. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra almen praksis eller lignende stilling samt kendskab til regler og vejledninger på området.

Stillingsoplysninger:
Stillingen er tidsbegrænset til 2 år, 37 timer/uge, fortrinsvis i dagtiden. Du tilrettelægger selv din arbejdstid. Løn i henhold til gældende overenskomst for kommunallæger og ny løn. Du vil få kontor på Rehabiliteringscenter Hedebo og vil referere til sundhedschefen. Det er en fast del af Greve Kommunes ansættelsespolitik, at der fremvises straffeattest forud for ansættelse.

På baggrund af erfaringer fra projektet vil det blive vurderet, om stillingen bevares udover projektperioden.

Hvis du vil høre mere om stillingen som kommunal læge i Greve Kommune, er du meget velkommen til at kontakte Sundhedschef Dorthe Holmboe, tlf. 30 50 60 87, eller projektleder, Specialkonsulent Margrethe Eberth, tlf. 23 38 67 90.

Hvis du vil høre om en anden læges erfaringer med at være kommunal læge, er du også velkommen til at kontakte os. Vi kan formidle kontakt til en kommunal læge i en anden kommune i Region Sjælland.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale. Samtaler forventes afholdt 16. og 19. april.

Bemærk venligst at vi kun modtager ansøgninger via nedenstående link.

Ansøgningsfrist: 09-04-2018

Greve Kommune ser forskellighed som en ressource og værdsætter, at vores medarbejdere kommer med forskellig baggrund, personlighed og kompetencer. Lige nu er vi ca. 2650 ansatte, som skaber rammerne for at Greve Kommune er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.