Klinisk Psykolog, Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afdeling for Depression og Angst Klinisk Psykolog, Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital, Psykiatri

Dette job er udløbet

I forbindelse med et nyt projekt omkring styrket indsats overfor patienter med selvskade, er et 1 års vikariat i Enhed for Personlighedsforstyrrelser ledigt til besættelse pr. 01.01.2019 eller snarest derefter med mulighed for forlængelse.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team.

Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet er etableret forskningsprojekter vedrørende behandling af personlighedsforstyrrelser.

Enhed for Personlighedsforstyrrelse er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelse og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af Psykolog Rikke Bøye og Overlæge Charlotte Freund.

Arbejdsområde
Psykologen skal ikke indgå i det nye projekt, men primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, herunder kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til enhedens målgruppe
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med såvel SCID-II/SCID-5-PD og PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i terapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til målgruppen
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikledelsen v/ overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist: d. 05.12.18.  Ansættelsessamtaler i uge 50.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale