Klinisk overlæge til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1, Roskilde

Dette job er udløbet

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik 1 – Roskilde er en stilling ledig som klinisk overlæge, 37 timer pr. uge. Stillingen er til besættelse 01.08.17 eller efter nærmere aftale.

Kompetencer
Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer:

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse.

 • Kommunikation

Erfaring med og fokus på kommunikation, herunder betydning af respektfuld dialog. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som underviser

 • Samarbejder

Fokus på samarbejdsforhold både internt og eksternt.

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren kan indgå i administrative samarbejdsfora, og har ledelsesmæssig erfaring.

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning og anden psykoedukation m.v.

 • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse.

 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik 1

Klinikken varetager udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet.

Der arbejdes på baggrund af en dynamisk referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske, som det psykiatriske felt.

Nærmere oplysninger findes her

Funktionsområder
Overlægens funktionsområde kan i forbindelse med ansættelsen aftales med afdelingsledelsen ud fra ansøgerens kvalifikationer og interesseområder.

Arbejdsopgaver

 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Deltage i ugentlige tværfaglige konferencer, uddannelse af yngre læger og udvikling af det akademiske miljø
 • Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere
 • Deltagelse i bagvagtsfunktion for yngre læger

Vi tilbyder dig

 • En grundig introduktion
 • En afvekslende hverdag, hvor arbejdet med og relationen til børn, unge og familier er i centrum
 • Samarbejde i et kompetent, tværfagligt, udviklende miljø
 • Deltagelse i afsnittets interne og eksterne konferencer og supervision

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 9 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse
 • I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat en forskningslektor, tre Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Merete Weischer og afdelingssygeplejerske Lene Rasmussen, 58 53 81 00 eller ledende overlæge Jesper Pedersen, 51 16 79 99.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 20.04.17

Ansættelsessamtaler 25.04.17 om formiddagen

Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Kontaktperson(er):
Navn: Susanne Færch Lützhøft
Email: sflu@regionsjaelland.dk
Telefon: 58 53 80 02