Klinisk brystkirurgisk overlæge og klinisk forskningslektorat – kombineret stilling Kirurgi

Ansøgningsfrist: 31/08/2022 Sygehus Sønderjylland

Til vores Brystkirurgiske Afsnit søger vi en overenskomstansat overlæge, der har ønske om, at kombinere det kliniske arbejde med forskning. Vi har høje ambitioner, og du skal være med til at sætte det faglige niveau højt til gavn for vore patienter.

Ansøgeren skal være speciallæge i kirurgi og ideelt set certificeret som mamma kirurg af ”Dansk Brystkirurgisk Selskab”.  
Ansøgere, der ikke er certificeret som mamma kirurg, må påregne at indgå i et certificeringsforløb i forbindelse med ansættelsen.

Hvem er vi, og hvad kan vi tilbyde?

Klinik
Sygehus Sønderjylland består af 3 matrikler i hhv. Aabenraa, Sønderborg og Tønder. 
Mamma radiologien, mamma kirurgien og Patologisk Afdeling er placeret i Aabenraa, Onkologisk Afdeling er fysisk placeret i Sønderborg.  
Brystkirurgisk Afsnit er en selvstændig enhed der i tæt samarbejde med vores Plastikkirurgiske Afsnit er organiseret under Kirurgisk Afdeling. 
 
Som afdeling der hovedsageligt har patienter i kræftpakkeforløb, har vi fokus på effektive, fleksible udredningsforløb og behandling på et højt fagligt niveau i et tillidsfuldt og værdibaseret teamsamarbejde med fokus på patienter, kvalitet og patienttilfredshed.
I den Landsdækkende Undersøgelse af Patientsikkerhed (LUP) har vi opnået særdeles gode resultater og arbejder fortløbende med at forbedre patientoplevelsen.
 
Udredningen foregår i samarbejde med vores mamma radiologiske afsnit med 5 overlæger. Her udføres mammografier, tomosyntese, ultralydsscanning, MR-mammografi, MR- og CT-scanninger. I løbet af 2022 bliver det også muligt at foretage PET-CT scanninger i Aabenraa.
Der er et tæt samarbejde med mamma patologien, som bl.a. foretager frysemikroskopi i forbindelse med SN biopsier.
Plastikkirurgisk Afsnit har vi et tæt samarbejde med til såvel onkoplastisk kirurgi samt primær og sekundær brystrekonstruktion. 
Efterbehandlingen foregår hos onkologerne i Sønderborg, og stråleterapien er etableret i Vejle. 
Ud over vores primære behandling af brystkræftpatienter servicerer vi vores hæmatologiske afsnit med både aksillære og inguinale lymfeknudebiopsier. 
Vi foretager benigne brystkirurgiske indgreb og anlægger venøs adgang til kemoterapi for brystkræftpatienter og andre kræftpatienter fra vores optageområde. 
Det Brystkirurgiske Afsnit har regionsfunktion indenfor mamma kirurgien med et optageområde på ca. 250.000 patienter og har fast stab af sekretærer, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter 

Der er ca. 180 årlige brystoperationer samt en stor ambulatorievirksomhed med over 5000 ambulante besøg. 
Der udføres over 5000 årlige mammografier. 
På nuværende tidspunkt er der 2,5 overlæger i afsnittet heraf en specialeansvarlig, 8 sygeplejersker og 6 sekretærer samt specialuddannede fysioterapeuter.   

Vi holder daglige videokonferencer med patologerne og MDT konference 2 x ugentligt.  
Afdelingen deltager i forskningsmæssige aktiviteter, hvor vi har haft særdeles gode resultater og høj patientinklusion. 
Afdelingen deltager i studenterundervisningen i de kliniske fag samt i uddannelse af de kirurgiske hoveduddannelser. 
Overlægen er tilknyttet Brystkirurgisk Afsnit.  

Forskning
På Sygehus Sønderjylland er der gode muligheder for at forske inden for eget speciale. Sygehusets strategiske forskningsfokus er på kliniknær forskning og på udviklingen af det Syddanske Sundhedsvæsen. På sygehusets Kliniske Forskningsafdeling sidder der eksperter der på hver sin måde kan hjælpe i forskningsprocessen. Her kan du som klinikker bl.a. få hjælp til at søge fonde, til statistik, databehandling og – ansvar og til litteratursøgninger, samt få svar på generelle spørgsmål vedr. forskningsprocessen. 
Sygehus Sønderjylland hører under Institut for Regional Sundhedsforskning under Syddansk Universitet, hvor det er muligt at blive tilknyttet som klinisk lektor/professor afhængigt af kvalifikationer.

Din profil: 
•    Du er speciallæge i kirurgi og mamma kirurg.
•    Du har erfaring med forskning inden for det kirurgiske, gerne mamma kirurgiske felt. 
•    Du er i stand til at initiere nye forskningsaktiviteter.
•    Du har lyst til – og ser det som en spændende udfordring – at være med til at tegne afdelingen – både klinisk og forskningsmæssigt.

Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag, hvor du får lov til at videreudvikle dig og tage ansvar.

Interesseret?
Du er velkommen til at tage kontakt for yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte Cheflæge Per Helligsø, tlf. 7997 3510, e-mail: per.helligso@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist
Den 31. august 2022. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 36/37.