Klinikchef – Psykiatrisk Center Ballerup

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Center Ballerup er et stort og ambitiøst center i Region Hovedstaden med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centrets vision er at være toneangivende inden for diagnosticering, behandling, pleje, uddannelse og forskning. Vi er i en rivende udvikling – vi bygger, udvider, forbedrer og optimerer vores drift, ligesom vi har søsat en række faglige og banebrydende udviklingsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri – eksempelvis Campus for Psykiatrisk Simulation.

Centret søger en forandringsorienteret og fagligt velfunderet klinikchef, der sammen med den øvrige centerledelse kan være med til at lede en kompleks organisation, hvor både ambitioner og forventninger er særdeles høje.

Opgaven 

Klinikchefen har det overordnede ansvar for de samlede patientforløb på en række nærmere definerede kliniske afsnit og ambulatorier, der vil blive fastlagt i samarbejde med den anden klinikchef.

Den nye klinikchef udgør sammen med centerchefen, klinikchefen samt to udviklingschefer centerledelsen på Psykiatrisk Center Ballerup. Klinikchefen er – som en del af centerledelsen – med til at sætte mål og retning for centret samt implementere initiativer og aktiviteter, der bidrager til centrets mål og sikre fortsat høj kvalitet i behandlingen.

Klinikchefens hovedopgaver: 

 • Daglig ledelse af lægegruppen i nærmere definerede afsnit.
 • Ansvarlig for den lægelige grund- og videreuddannelse og uddannelse af speciallæger og specialpsykologer i området.
 • Faglig udvikling i behandlingsmiljøet og organisatorisk udvikling af centret, der understøtter effektive, optimale og sammenhængende patientforløb.
 • Understøtte og facilitere udvikling samt sikre kvalitet, effektivitet og diagnostik på et højt niveau.
 • Faglig og datadrevet ledelse af afsnitsledere som led i det systematiske arbejde med at fremme forbedringskulturen.
 • Bidrage til at realisere centrets årsaftaler, og implementering af strategier og handleplaner.
 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere som led i skabelse af en velfungerende og attraktiv arbejdsplads.

Den faglige ledelse, udvikling og kvalitetssikring varetages i tæt samarbejde med den øvrige centerledelse, samt andre nøglepersoner.

Personen 

Den nye klinikchef:
 • Er speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Har dokumenteret ledelseserfaring og brænder for ledelse og kompetenceudvikling
 • Har interesse i at bringe klinisk kvalitet ind i en løbende forbedrings- og sikkerhedskultur.
 • Har erfaring med udviklings- og kvalitetsarbejde, forskning, undervisning, supervision og vejledning i kliniske og ledelsesmæssige sammenhænge.
 • Har et stærkt blik for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Har kendskab til økonomistyring og prioritering.
 • Kan formidle beslutninger til og fra ledelsesniveauerne i organisationen og sikre, at de bliver fulgt i det kliniske arbejde

Endelig er den nye klinikchef rollemodel for det gode tværfaglige samspil og et velfungerende arbejdsmiljø.

Vilkår 

Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.
Tiltrædelse: Snarest mulig – efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerchef René Priess, telefon 38 64 51 02.

Ansøgning 

Ansøgning ”Klinikchef, Psykiatrisk Center Ballerup” (HR-manager)

Frist: 23. april 2019 kl. 12.00.

1. ansættelsesrunde forventes afholdt i uge 18 / 19 og 2. ansættelsesrunde forventes afholdt i uge 21 / 22. Der vil mellem 1. og 2. samtale blive foretaget test.

Om os:  

Vi tilbyder et attraktivt lederjob med fokus på faglig kvalitet og med gode muligheder for at gøre en forskel og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens psykiatri.

Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerups aktiviteter afvikles primært på matriklen i Ballerup. Derudover er et af de psykiatriske ambulatorier placeret i Gladsaxe. Centret tilbyder fortrinsvis behandling til borgerne i Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Psykiatrisk Center Ballerup har ca. 700 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale. Centret har en samlet kapacitet på 160 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling.

Psykiatrisk Center Ballerup er en universitetsafdeling tilknyttet Københavns Universitet med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer. Centeret har overordnet en stor ambition om at udvide forskningsområdet i de kommende år, hvor særligt spiseforstyrrelser og transkulturel psykiatri er hovedområder.

Vi arbejder målrettet med forbedringskulturen i vores fortsatte bestræbelser på at kompetenceudvikle, overholde udrednings- og behandlingsretten samt minimere anvendelsen af tvang.

Psykiatrisk Center Ballerup er kendt for et højt fagligt niveau i behandling og pleje i et recovery-orienteret perspektiv.

Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk.