Almen Praksis ved Universitetet (APU klinikken) i København søger ny klinikchef

Dette job er udløbet

Er du vores nye klinikchef? Stillingen som klinikchef ved APU København er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. APU København fungerer som brobygger mellem forskning, undervisning og klinisk arbejde i almen praksis.

Klinikchefen har det administrative ansvar for praksis og deltager i det daglige kliniske arbejde.

APU København er ejet af Fonden for Almen Praksis ved Universiteterne. Aflønningen består af en fast løn suppleret med bonusløn, afhængig af driftsresultatet i lægepraksis, således at overskuddet deles mellem lægerne i forhold til deres arbejdstid. Der ydes et tillæg til klinikchefen på kr. 120.000 årligt.

Praksis er bemandet klinikchefen, 4 deltidsansatte praktiserende læger, to sygeplejersker og to sekretærer. Dertil kommer 2 uddannelseslæger. Praksis har tilmeldt 7.000 patienter.

Klinikken deltager yderst aktivt i undervisningen af medicinske studenter og i forskningsprojekter. Stillingen skal kombineres med anden ansættelse på Afdeling for Almen Medicin eller Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet. Anden lignende aktivitet vil også kunne komme i betragtning i kombination med ansættelsen i APU. Der er gode muligheder for få undervisnings- og forskningsansættelser. Det er en fordel, men ingen betingelse, at du tidligere har forsket eller undervist.

Dagligdagen er præget af en god stemning, høj faglighed og et godt samarbejde imellem alle medarbejdere. Praksis er attraktivt beliggende i Indre By med udsigt over søerne på det tidligere Kommunehospital, nu Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Klinikken ligger i samme bygning som Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis med let adgang til aktiviteterne i miljøet.

Ansøger forudsættes at være speciallæge i Almen medicin, og der vil blive lagt vægt på:

  • klinisk erfaring fra arbejde i dansk almen praksis.
  • erfaring med praksisadministration
  • erfaring med undervisning
  • interesse for forskning i almen praksis.
  • gode samarbejdsevner

Nærmere oplysning om klinikken kan fås ved henvendelse til praktiserende læge Christian Vente Vøhtz på telefon 38 10 40 40/51 68 69 23, E-mail: drvoehtz@gmail.dk eller praktiserende læge, lektor, ph.d. John Sahl Andersen på telefon 24 60 99 28, E-mail: j.sahl@sund.ku.dk. Formanden for bestyrelsen for APU København, praktiserende læge Jakob Dahl, kan kontaktes for nærmere oplysninger om Fonden og bestyrelsens forventninger til klinikchefen på telefon 21 44 14 74, E-mail: jakobdahl@dadlnet.dk.

Ansøgning inkl. CV fremsendes elektronisk til Praktiserende Lægers Organisation, e-mail plo@dadl.dk senest 12. november 2018..

Det påregnes at afholde ansættelsessamtaler i uge 47.