Kirurgisk overlæge søges til skopi- og refluksteamet, Sygehus Lillebælt Kolding Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 22/06/2021 Sygehus Lillebælt

 

Organkirurgi i Kolding er inde i en omstillingsfase, hvor vi opbygger en moderne afdeling, der dels matcher sygehusets profil som patienternes akutsygehus og dels øger samarbejdet på tværs af sygehusene i Region Syddanmark.

Som overlæge vil du bl.a. blive involveret i udviklingen af en ny teamstruktur, samt være med til at opbygge og udvikle dine egne arbejdsområder. Særligt vil der være fokus på strukturering og opbygning af vores team for refluks og avanceret øvre skopi. En del af opgaveporteføljen bliver at øge og strukturere det murstensløse samarbejde med teamet for benign øvre kirurgi i Odense.

Vi har på afdelingen et par af de mest erfarne overlæger indenfor refluksområdet i Danmark. Vi ønsker nu at påbegynde et generationsskifte indenfor refluks- samt oesophagus dysmotilitetsområdet, samt flette dette bedre sammen med vores specialiserede øvre skopier.  

Det er en forudsætning, at du har kendskab til, og erfaring med, operativ øvre kirurgi, samt er en rutineret skopør. Vi forventer dog naturligvis at oplære dig i fundoplikation samt pH og Manometri funktionen.

Vi er en afdeling med fokus på kulturen, så vi er meget specifikke på dine menneskelige kvalifikationer. Vi forventer, at du altid sætter patienten og de pårørende først, at du udviser ordentlighed, og vægter samarbejdet indadtil og udadtil. Vi er en travl afdeling, så du skal tænke i løsninger, være fleksibel og klar på at udfordre vores rutiner og vaner, så vi kan udvikle os.

 Afdelingens fagområder

Organkirurgi, Kolding varetager populationsansvaret vedrørende diagnostik, behandling og pleje af alle typer akutte kirurgiske patienter, samt patienter inden for primært den benigne del af det organkirurgiske speciale. Maligne lidelser i øvre abdomen udredes og behandles i samarbejde med OUH. Patienter med kolorektal cancer diagnosticeres i afdelingen, men udredning, behandling og pleje varetages primært af Organkirurgi, Vejle.

Afdelingen har regionsfunktion inden for almindelige hiatushernier og refluks. Specialist funktionen omkring de store hiatushernier varetages af OUH. 

Afdelingen er desuden center for benign herniekirurgi og har udbredt internationalt samarbejde omkring robotkirurgien på hernieområdet. Vi foretager dagkirurgiske indgreb indenfor alle sygdomsområder i kirurgien.

Vi uddanner yngre læger på alle niveauer, og er en del af Sygehus Lillebælts satsning på forsknig og uddannelse

Generelt om sygehuset og afdelingen

Sygehus Lillebælt er et veldrevet og økonomisk solidt sygehus, bestående af 3 matrikler; Vejle, Middelfart og Kolding, med et optageområde på ca. 300.000 indbyggere. 

Organkirurgisk afdeling er organiseret med et sengeafsnit med 26 kirurgiske og 4 gynækoligiske senge og et ambulatorium med ca. 4.700 konsultationer pr. år. Vi foretager lige overer 6000 gastro- og koloskopier pr. år, 300 ERCP´er og vi udfører ca. 3000 operationer pr. år.

Dertil kommer et dagkirurgisk afsnit og et korttidskirurgisk afsnit. Alle akutte patienter modtages i den velfungerende fælles akut modtageafdeling, og afdelingen har i alt ca. 3700 indlæggelser pr. år.

Der er 136 ansatte i afdelingen, heraf ca. 45 læger.

 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Du er meget velkommen til at høre mere om afdelingen eller besøge afdelingen for en fremvisning ved henvendelse til Ledende Overlæge Thomas Cotzand, tlf. 29258220.

Ansøgere skal i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/kommunikation, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Ansøgningsfrist: 22. Juni 2021. 

Der afholdes ansættelsessamtaler Fredag d.25 Juni over frokost.

Stillingen søges ved at benytte knappen “søg stillingen”.